POROZUMIENIE Z POLENERGIĄ

Uniwersytet Gdański podpisał porozumienie o współpracy z Polenergią SA – największą prywatną grupą energetyczną, działającą w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. – Podjęta współpraca to kolejny krok w kierunku kształcenia kadr dla gospodarki przyszłości, opartej o odnawialne źródła energii, realizującej misję troski o naszą planetę – mówi prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

Polenergia dokłada kolejną cegiełkę w budowaniu zrównoważonego rozwoju wśród społeczności akademickiej. Celem umowy między Uniwersytetem Gdańskim a grupą energetyczną jest transfer wiedzy i podejmowanie działań wspierających realizację zrównoważonej gospodarki unijnej.

Umowę o współpracy podpisali prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz Iwona Sierżęga, reprezentująca Zarząd Polenergii.

Prof. Krzysztof Bielawski podkreśla, że UG realizując swoją misję uniwersytetu społecznie zaangażowanego, podejmuje różnorodne formy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, by móc odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, zwłaszcza te wynikające z problemów globalizacji, nadchodzącej katastrofy klimatycznej i kurczących się zasobów surowcowych.

– Prowadząc badania naukowe i kształcenie w obszarach związanych z tymi zagadnieniami, uczelnia wyższa pełni rolę pomostu między nauką a biznesem, wspierając rozwój nowych technologii, rozwiązań wpisujących się w realizację wyzwań i postulatów zapisanych w Agendzie Zrównoważonego Rozwoju ONZ  – mówi prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. – Podjęta dziś współpraca z Polenergia to kolejny krok w kierunku kształcenia kadr dla gospodarki przyszłości, opartej o odnawialne źródła energii, realizującej misję troski o naszą planetę.

W ramach umowy przekazane zostały też środki na sfinansowanie dwóch miejsc dla kobiet chcących podjąć studia podyplomowe „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Morska energetyka wiatrowa” organizowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

– Stawiamy też na kobiety, dlatego w ramach promowania równych szans fundujemy dwa stypendia dla mieszkanek województwa pomorskiego na studia podyplomowe w Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – mówi Iwona Sierżęga z Zarządu Polenergii. – Wspólnie będziemy kształcić przyszłe kadry sektora energetycznego, promować równe szanse, wykorzystywać potencjał różnorodności, a także razem działać na rzecz innowacyjnych badań i przedsięwzięć.

Jak zauważa dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ta współpraca jest kluczowa z punktu widzenia CZR UG. – Zależało nam by program studiów odpowiadał na potrzeby administracji i biznesu biorącego udział w rozwijaniu nowego sektora polskiej gospodarki. Dlatego współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w sektorze nowej energii, które dążą do zrównoważonego rozwoju i w swoich działaniach uwzględniają zasady społecznej odpowiedzialności biznesu jest kluczowa dla Centrum.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

Fot. Polenergia

POROZUMIENIE Z HEVELIANUM

19 maja 2021 r. Uniwersytet Gdański i Hevelianum zawarły porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz propagowania 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 wśród uczniów, studentów i mieszkańców regionu pomorskiego. Porozumienie podpisali JM Rektor prof. Piotr Stepnowski oraz dyrektor Hevelianum Paweł Golak w obecności Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG i Anny Morawskiej, Zastępcy Dyrektora Hevelianum ds. programowych.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Hevelianum w ramach podpisanego dziś porozumienia realizować będą m.in. program edukacyjny w Domu Zdrojowym w Brzeźnie. Koncepcji programowej Domu Zdrojowego przyświeca Agenda 2030 na rzecz 17 celów zrównoważonego rozwoju. Wokół tych wyzwań tworzony jest program powszechnej edukacji i warunki do aktywności obywatelskiej.

Do współpracy w realizacji wspólnych projektów zaproszeni zostali stażyści Programu Stażowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju oraz studenci, którzy aktywnie działają w kołach naukowych Uniwersytetu Gdańskiego