Project Description

 marta.skorek@phdstud.ug.edu.pl

Doktorantka w Instytucie Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka the Kosciuszko Foundation (the University of Massachusetts-Boston). Członkini Pracowni Badań Interdyscyplinarnych Europy Nordycko-Bałtyckiej i Arktyki UG; the International Ecolinguistics Association oraz Network for Sustainable Tourism (BUP). Absolwentka filologii angielskiej (specjalizacja amerykańska) Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych dla tłumaczy prawniczych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, a także studiów podyplomowych w zakresie Unii Europejskiej, służby zagranicznej i Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zainteresowania badawcze

Region Morza Bałtyckiego, zarządzanie środowiskiem morskim, morskie planowanie przestrzenne, turystyka zrównoważona; ocean literacy, ekologiczna analiza dyskursu, zastosowanie pedagogiki Montessori w kształtowaniu kompetencji społeczno-ekologicznych.