Absolwentka kierunku socjologia na Uniwersytecie Gdańskim, a także uczestniczka Socjologicznych Studiów Doktoranckich. Autorka i współautorka publikacji związanych z opieką medyczną, zdrowiem publicznym, wykluczeniem społecznym.

W roku akademickim 2019/2020 została stypendystką Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (pod opieką merytoryczną fundacji Stocznia w Warszawie: https://stocznia.org.pl/ludzie/weronikakaminska/).

Stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w roku akademickim 2021/2022 (Fulbright Junior Research Award). Podczas stypendium realizowała część badań doktorskich na temat psychospołecznych potrzeb osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej przebywających pod opieką hospicjum. Badania realizowała pod opieką uczelni goszczącej Indiana University Purdue University Indianapolis.

W roku 2022 na zaproszenie Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Stanforda uczestniczyła również w tygodniowych spotkaniach na temat zastosowania teorii fundamentalnej przyczyny w kontekście nierówności w dostępie do opieki hospicyjnej i jej jakości wśród pacjentów polskich i amerykańskich.