SEAPLANSPACE
Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance
Final Joint Project Meeting 21-22 October 2021

SEAPLANSPACE Final Joint Project Meeting will take place on October 21-22, 2021 in Gdańsk, Poland. The place of the main sessions is the University of Gdańsk (Lead Partner of the SEAPLANSPACE Project), Faculty of Law and Administration. The meeting finalizes the SEAPLANSPACE project, which is implemented with co-financing from the South Baltic Interreg Program 2014-2020. The SEAPLANSPACE project manager is Dorota Pyć associate professor, Head of the Department of Maritime Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk.

The most important achievements of all partners of the SEAPLANSPACE Project will be presented during this meeting, as well as the challenges of marine spatial planning (MSP) and a vision for the future of sustainable marine governance in the South Baltic Sea area. SEAPLANSPACE meeting will be held in a hybrid formula.

Registration: https://seaplanspace.ug.edu.pl/finalmeeting/ 

We kindly invite you to participate in SEAPLANSPACE Final Joint Project Meeting.

One of the achievements of the SEAPLANSPACE project are MSP webinars (with subtitles in English and Polish) available on-line at https://seaplanspace.ug.edu.pl/media/

SEAPLANSPACE
Instrumenty morskiego planowania przestrzennego na rzecz zrównoważonego zarządzania morzem
Końcowe wspólne spotkanie projektowe 21-22 października 2021 r.

W dniach 21-22 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się konferencja podsumowująca projekt SEAPLANSPACE realizowany dzięki współfinansowaniu z Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020. Uniwersytet Gdański jest liderem projektu SEAPLANSPACE. Kierownikiem projektu SEAPLANSPACE jest dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego WPiA UG. 

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze osiągnięcia wszystkich partnerów projektu SEAPLANSPACE, oraz wyzwania morskiego planowania przestrzennego (MSP), a także wizja przyszłości zrównoważonego zarządzania morzem w obszarze Południowego Bałtyku. Konferencja odbędzie się w formule hybrydowej. 

Rejestracja: https://seaplanspace.ug.edu.pl/finalmeeting/ 

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w konferencji SEAPLANSPACE. 

Jednym z osiągnięć projektu SEAPLANSPACE są webinaria z zakresu morskiego planowania przestrzennego (z napisami w języku angielskim i polskim) dostępne on-line na stronie https://seaplanspace.ug.edu.pl/media/