Ongoing projects in which the University of Gdansk is a leader

National:

Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego

We zero emissions – knowledge transfer from the University of Gdansk

Provincial Fund for Environmental Protection and Water Management in Gdansk

TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia

TOWNSHIP Towards Sustainable Beautiful and Inclusive Cities

NAWA SPINAKER

Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku

LOSt in Gdańsk

NAWA SPINAKER

Konferencja międzynarodowa „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Science and Education for Sustainable Development international conference

“Excellent Science” programme

Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

Political conditions of the energy transition in Poland 2004-2020

NCN Preludium Bis

International

Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście

Increasing migrants’ access to vaccine information in the Tri-city area

NAWA Intervention Grants

Voices of Culture

Voices of Culture

European Commission Structured Dialogue on Culture with Civil Society in Europe

Ongoing projects in which the University of Gdansk is a partner

International:

REGIONS 2030

REGIONS 2030

JRC, European Commission

CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks

CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks

Bilateral Initiatives in the area of Green Transition between Poland and Norway

RE-WIRING – Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment

RE-WIRING – Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

SEA EU (2.0)

SEA EU (2.0)

Erasmus+

reSEArch-EU

reSEArch-EU

Horizon2020

PULA – GREENCOIN

PULA – GREENCOIN

NCBR, EEA Grants

Project archive

National:

Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście

Narratives of Sustainable Development – Poland’s Perspective

NAWA

International:

SEA EU (1.0)

SEA EU (1.0)

Erasmus +