CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach programu EOG Inicjatyw dwustronnych w obszarze Zielonej Transformacji / Bilateral Initiatives in the area of Green Transition between Poland and Norway

Projekt Agencji Rozwoju Pomorza „CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks”, którego partnerami są  Uniwersytet Gdanski i Skogmo IndustriPark został wybrany do dofinansowania w ramach inicjatyw z zakresu zielonej transformacji Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) programu EOG – Funduszy Norweskich.

Projekt dotyczy polsko-norweskiej współpracy w celu podniesienia kompetencji i zwiększenia roli parków naukowych, przemysłowych i technologicznych w zielonej transformacji, zwłaszcza w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).  W tracie jego realizacji zespoły ARP, CZRUG i Skogmo IndustriPark  opracują rekomendacje i przewodnik dobrych praktyk w zakresie GOZ do wykorzystania przez interesariuszy projektu.

“Partnerstwo Centrum Zrównoważonego Rozwoju przy projekcie CIR-CO-WAY, którego liderem jest Agencja Rozwoju Pomorza to z pewnością nie ostatni projekt, przy którym mamy przyjemność współpracować. Już teraz planujemy kolejne ekscytujące inicjatywy z ARP, o czym, mam nadzieję, będziemy informować niebawem.”

dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor CZRUG

Skogmo IndustriPark, norweski partner projektu, jest wiodącym parkiem przemysłowym i rozwojowym na północy regionu Trøndelag. Aktualnie skupia 53 przedsiębiorstwa zajmujące się między innymi produkcją, transportem, handlem i usługami serwisowymi. Firmy te zatrudniają około 800 osób. Głównym celem Skogmo IndustriPark jest zrównoważony rozwój środowiska przemysłowego i rozwojowego Trøndelag, tak by do roku 2040 roku park przemysłowy stał się w pełni neutralny dla klimatu przy jednoczesnym wzroście obrotów i zatrudnienia w firmach członkowskich.

“Przewidywanym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji pracowników parków naukowych i technologicznych w zakresie moderowania współpracy firm w obszarze związanym z gospodarką obiegu zamkniętego.”

mgr inż. Jolanta Mrozek-Kwiatkowska, menadżer projektów w Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG