reSEArch-EU

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Komisja Europejska w ramach programu Horyzont2020

Ogólnym celem projektu reSEArch-EU (Reinforce Sustainable Actions, Resilience, Cooperation and Harmonisation Across and by the SEA-EU Alliance) jest rozwój sojuszu SEA-EU w kontekście badań i innowacji, współpracy z otoczeniem, w tym w szczególności z biznesem. 

Do głównych zadań realizowanych przez Uniwersytet Gdański należy:

  • Rozwój wirtualnego Centrum Rozwoju Technologii w celu analizy praktyk zarządczych dotyczących prawa własności intelektualnej;
  • Zbudowanie programu szkoleń w ramach Spin-Off Competence Lab, w celu rozwoju świadomości i kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wśród naukowców
  • Stworzenie SEA-INNOVATE HUB – platformy integrującej działania naukowców i biznesu z zakresu rozwoju innowacji;
  • Przetestowanie modelu Marine Science Shop – jednostki, która łączy uczelnię z otoczeniem, głównie społecznym i proponuje rozwiązania dla lokalnych problemów.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju jest zaangażowane w realizację zadania 2.5. (Greening research and innovation practices), którego celem jest oszacowanie śladu węglowego działalności badawczej i podjęcie działań minimalizujących oraz 4.1. (Mapping and analysis of stakeholder engagement approaches and strategies within the Alliance) i 4.2. (Enhancing transdisciplinary cooperation by pilot Project).

Powyższe zadania są powiązane z realizowanymi w CZRUG programami: Program Stażowy oraz Program Zielony Uniwersytet.

Research-Eu