Projekty realizowane, w których Uniwersytet Gdański jest liderem

Krajowe:

Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego

Zerujemy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku

Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku

NAWA SPINAKER

Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020

NCN Preludium Bis

Międzynarodowe

Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście

Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście

Granty Interwencyjne NAWA

Projekty realizowane, w których Uniwersytet Gdański jest partnerem

Międzynarodowe:

CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks

CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks

Bilateral Initiatives in the area of Green Transition between Poland and Norway

RE-WIRING – Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment

RE-WIRING – Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment

Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

SEA EU (2.0)

SEA EU (2.0)

Erasmus+

Archiwum projektów

Krajowe:

Konferencja międzynarodowa „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Konferencja międzynarodowa „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka

TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia

TOWNSHIP – w kierunku miast zrównoważonych estetycznych i wspólnych: intensywne międzynarodowe programy kształcenia

NAWA SPINAKER

Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście

Narracje o zrównoważonym rozwoju – perspektywa polska

NAWA

Międzynarodowe:

Voices of Culture

Voices of Culture

European Commission Structured Dialogue on Culture with Civil Society in Europe

REGIONS 2030

REGIONS 2030

JRC, Komisja Europejska

Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku

Lokalny, otwarty, solidarny – narracje o wielokulturowym Gdańsku

NAWA SPINAKER

reSEArch-EU

reSEArch-EU

Horyzont 2020

PULA – GREENCOIN

Pula – GREENCOIN

NCBR, Fundusze EOG

SEA EU (1.0)

SEA EU (1.0)

Erasmus +