Wywiady

Rozmowa z prof. dr hab. Adrianą Zaleską-Medynską, kierownikiem Katedry Technologii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita

2022-03-25T17:35:33+01:002022/01/22|

Pani Profesor, biorąc po uwagę Pani zainteresowania badawcze i dorobek [...]

Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG

2022-03-25T17:34:59+01:002021/11/29|

Jak, uwzględniając Pani dorobek naukowy i dydaktyczny, ale też i [...]

Rozmowa z dr hab. Jakubem Potulskim, prof. UG z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

2022-03-25T17:33:11+01:002021/10/25|

Zacznijmy od samego pojęcia zrównoważonego rozwoju, ponieważ jest ono w [...]

Przejdź do góry