MISJA

  • Promowanie potencjału naukowego i dokonań Uniwersytetu Gdańskiego oraz kształtowanie postaw społeczności akademickiej w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju

WIZJA

  • Uniwersytet Gdański wiodącą uczelnią w regionie, która skutecznie stawia czoła wyzwaniom zrównoważonego rozwoju realizując ambitne cele edukacyjne i badawcze