WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM

W ramach programu Centrum inicjuje współpracę, podpisuje listy intencyjne o współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami edukacyjnymi, fundacjami w zakresie wypracowywania wspólnych strategii, planów działań oraz przygotowywania wspólnych projektów na realizację działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.