Współpraca z otoczeniem społecznym

Współpraca z otoczeniem społecznym2023-10-28T19:09:42+02:00

WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM SPOŁECZNYM

W ramach programu Centrum inicjuje współpracę, podpisuje listy intencyjne o współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami edukacyjnymi, fundacjami w zakresie wypracowywania wspólnych strategii, planów działań oraz przygotowywania wspólnych projektów na realizację działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Aktualności

ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkie studentki i studentów do uczestnictwa w pilotażowym programie Marine Science Shop – Marina Innowacji UG.

Będzie to wyjątkowa okazja aby w kreatywnym zespole, pod okiem ekspertów, poruszyć zagadnienia marketingu w obszarze NGO. W ramach praktyk studentki i studenci będą mogli nabyć takie umiejętności jak:

  • praca grupowa,
  • definiowanie problemów,
  • krytyczne myślenie,
  • innowacyjne podejście do rozwiązań,
  • etyka zawodowa,
  • uważne i konstruktywne słuchanie.

Rekrutację prowadzi Wydziałowa Koordynatorka Projektów – mgr Paulina Stefańska

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo: paulina.stefanska@ug.edu.pl

Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się za pośrednictwem platformy TEAMS w poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 10:00. Obowiązuje rejestracja: https://tiny.pl/wvn4c

Przejdź do góry