Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG) to ogólnouczelniana, pozawydziałowa jednostka, której głównym zadaniem jest wspieranie, koordynowanie i podejmowanie działań upowszechniających cele Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju wśród społeczności akademickiej i w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Centrum realizuje 8 programów: Badania i Projekty; Współpraca Międzynarodowa; Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju; Zielony Uniwersytet; Program Stażowy; Program Kulturalnie o Zrównoważonym Rozwoju; Program Współpracy z Otoczeniem Społecznym; Uniwersyteckie Rozmowy o Zrównoważonym Rozwoju.

Centrum działa w oparciu o regulamin.

Wizja / Misja

Zobacz więcej

Zespół

Zobacz więcej

Aktualności

Zobacz więcej

ZAPRASZAMY NA STUDIA

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Kliknij po więcej informacji