Loading...
Start2022-01-10T10:23:13+01:00

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

UNIWERSYTECKIE ROZMOWY
O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z prof. dr hab. Krzysztofem Bielawskim – Prorektorem dr. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym oraz koordynatorem projektu ReSEArch-EU

Project reSEArch-EU – wsparcie badań i innowacji Uniwersytetów Europejskich, realizowany w ramach programu Horyzont 2020, to jeden z kluczowych elementów budowania Uniwersytetu Europejskiego SEA-EU. Idea konkursu wspierającego te działania została zainicjowana przez Komisję Europejską w 2020r.

Przeczytaj cały wywiad

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG

Jak, uwzględniając Pani dorobek naukowy i dydaktyczny, ale też i życiowe doświadczenie, rozumie Pani zrównoważony rozwój?

Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wywiadu i na spotkanie, ponieważ temat jest bardzo ważny. Zatem dziękuję również za to, że mogę podzielić się swoimi refleksjami…

Przeczytaj cały wywiad

AKTUALNOŚCI

Poznaj zasady praktyk i zobacz co zapewniamy stażystom

Wskazówki dla poszukujących praktyk.

Kliknij po więcej informacji

BLOG

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Kliknij po więcej informacji
Przejdź do góry