Loading...
Start2021-10-15T15:36:01+00:00

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015 r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązująca i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030 r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

UNIWERSYTECKIE ROZMOWY
O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z dr Aleksandrą Wierucką z Katedry Kulturoznawstwa w Instytucie Badań nad Kulturą na Wydziale Filologicznym, laureatką Nagrody Nauczyciel Roku im. K.C. Mrongowiusza w 2021r.

Wydaje mi się, że obecnie już nie mamy wyjścia, ponieważ zrównoważony rozwój jest warunkiem naszego dalszego funkcjonowania…

Przeczytaj cały wywiad

Rozmowy CZRUG

Rozmowa z dr. Przemysławem Sieradzanem z Zakładu Kultury i Języków Azji Wschodniej w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym

Jeżeli chodzi o pozytywne wzorce, to często społeczeństwa znacznie zamożniejsze od społeczeństwa polskiego – tutaj mogę przytoczyć przykład Norwegów czy szerzej Skandynawów – mają mniejsze potrzeby konsumowania i nieporównywalnie mniejsze potrzeby konsumpcji ostentacyjnej….

Przeczytaj cały wywiad

AKTUALNOŚCI

Poznaj zasady praktyk i zobacz co zapewniamy stażystom

Wskazówki dla poszukujących praktyk.

Kliknij po więcej informacji

BLOG

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Kliknij po więcej informacji
Przejdź do góry