Loading...
Start2024-02-02T10:48:44+01:00

AKTUALNOŚCI

Rozmowy CZRUG

Prof. Ewa Łojkowska: kobiety odgrywają istotną rolę dla rozwoju naszego UniwersytetuProf. Ewa Łojkowska: kobiety odgrywają istotną rolę dla rozwoju naszego Uniwersytetu

Jest taka zasada, że jak nie ma danych, to nie ma problemu. Natomiast gdy monitorujemy dane, zaczynamy dostrzegać problemy i możemy podejmować działania, aby mierzyć się z nimi.

Rozmowy CZRUG

Jak odbudować zaufanie do mediów? Rozmowa z dr Beatą Czechowską-DerkaczJak odbudować zaufanie do mediów? Rozmowa z dr Beatą Czechowską-Derkacz

Oczekiwaliśmy, że otwartość internetu, mediów społecznościowych, spowoduje zintensyfikowaną wymianę opinii i poglądów, będzie społecznym łącznikiem. Okazało się, że zamykamy się w bańkach informacyjnych…

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Zobacz, co zapewniamy naszym praktykantom!

Wskazówki dla poszukujących praktyk

BLOG

Tykająca bomba na dnie Bałtyku

2023/07/20|

Morze Bałtyckie, jego skład chemiczny i życie w nim panujące wzbogacają europejskie ekosystemy. Monitoring zanieczyszczeń morza oraz odpowiedzialne zarządzanie jego zasobami jest fundamentem zrównoważonego rozwoju regionu. Bałtyk jest akwenem, który jest źródłem zarobków dla wielu mieszkańców wybrzeża. Wiele osób żyje z [...]

Transformacja energetyczna Azji. Droga do neutralności emisyjnej ChRL, Indii i Japonii

2023/06/02|

Neutralność emisyjna, czyli stan równowagi między emisją a pochłanianiem dwutlenku węgla, stała się celem priorytetowym dla polityki klimatycznej wielu państw świata po podpisanym w 2015 roku porozumieniu paryskim. Jednak emisyjne „centra", takie jak Azja, gdzie koncentruje się obecnie ponad 50% światowej [...]

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy studentom

Sprawdź informacje dla poszukujących praktyk

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Przejdź do góry