Loading...
Start2023-07-31T12:21:35+02:00

AKTUALNOŚCI

Rozmowy CZRUG

Zrównoważony rozwój – naprawiać świat dla wszystkich, nie tylko ludzi. Wywiad zprofesorem Thomasem Aiello z Valdosta State UniversityZrównoważony rozwój – naprawiać świat dla wszystkich, nie tylko ludzi. Wywiad z profesorem Thomasem Aiello z Valdosta State University

Cele SDG dotyczą również zwierząt jako całej zbiorowości. Tak właśnie widzę zrównoważony rozwój – jako pamięć o tym, że ofiarami zaniedbań środowiskowych i klimatycznych są wszyscy. A my powinniśmy naprawiać świat dla wszystkich, nie tylko dla ludzi.

Rozmowy CZRUG

Powinniśmy starać się wytwarzać synergię. O betonowaniu miast i projektowaniu urbanistycznym z dr Hanną Obracht-Prondzyńską

Nie możemy projektować miasta, gdzie w jednym miejscu znajduje się centrum biznesowe i usługowe, w innym bloki mieszkalne, a jeszcze gdzieś indziej – część rekreacyjna. Powinniśmy starać się wytwarzać synergię, mieszając te funkcje.

CZYM JEST ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ?

Zrównoważony rozwój jest koncepcją rozwojową, będącą odpowiedzią na postęp technologiczny, kryzys ekologiczny oraz zielone idee drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX w. Najbardziej znana jego definicja została sformułowana przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ w 1987r. Zgodnie z nią rozwój zrównoważony to „rozwój odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich potrzeb przez przyszłe pokolenia”. Jako cel polityki globalnej koncepcja zrównoważonego rozwoju została przyjęta przez niemal wszystkie państwa świata podczas szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992r. pod postacią Agendy 21. W 2015r. państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły obecnie obowiązującą i wdrażaną rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która została określona strategią rozwoju świata do 2030r. Zawiera ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, do których przypisanych zostało 169 zadań. Wśród nich znajdują się działania na rzecz redukcji ubóstwa, zapewnienia dostępu do edukacji, do żywności i czystej wody, równości szans, wspierania praw człowieka, pokoju i stabilności na świecie, ochrony środowiska naturalnego oraz łagodzenia zmian klimatu i dostępu do zrównoważonych źródeł energii.

Cele Zrównoważonego Rozwoju (un.org.pl)

Zobacz, co zapewniamy naszym praktykantom!

Wskazówki dla poszukujących praktyk

BLOG

Tykająca bomba na dnie Bałtyku

2023/07/20|

Morze Bałtyckie, jego skład chemiczny i życie w nim panujące wzbogacają europejskie ekosystemy. Monitoring zanieczyszczeń morza oraz odpowiedzialne zarządzanie jego zasobami jest fundamentem zrównoważonego rozwoju regionu. Bałtyk jest akwenem, który jest źródłem zarobków dla wielu mieszkańców wybrzeża. Wiele osób żyje z [...]

Transformacja energetyczna Azji. Droga do neutralności emisyjnej ChRL, Indii i Japonii

2023/06/02|

Neutralność emisyjna, czyli stan równowagi między emisją a pochłanianiem dwutlenku węgla, stała się celem priorytetowym dla polityki klimatycznej wielu państw świata po podpisanym w 2015 roku porozumieniu paryskim. Jednak emisyjne „centra", takie jak Azja, gdzie koncentruje się obecnie ponad 50% światowej [...]

Poznaj zasady praktyk i zobacz, co zapewniamy studentom

Sprawdź informacje dla poszukujących praktyk

ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Przejdź do góry