Rekrutacja na trzecią edycję zakończona

Studia podyplomowe online

marzec 2024 – luty 2025

2 semestry

195 godzin zajęć

Zajęcia: sob. – niedz.

co 2-3 tygodnie

Rekrutacja na trzecią edycję zakończona

O studiach

Uniwersytet Gdański uruchamia trzecią edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa, które są organizowane przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG i Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG. To studia z dużym potencjałem, kształcące kadry dla jednego z najszybciej rozwijających się sektorów energetycznych w Polsce, w Europie i na świecie.

Partnerstwo wspierające: Polenergia SA

Studia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej tytuł licencjata i są zainteresowane pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.

Program studiów obejmuje 195 godzin. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zapoznania się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: prawo w morskiej energetyce wiatrowej, bezpieczeństwo w morskiej energetyce wiatrowej, zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych w morskiej energetyce wiatrowej.

Dlaczego warto u nas studiować?

Morska energetyka wiatrowa jako nowopowstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest szansą na rozwój zawodowy oraz rozwój społeczno-gospodarczy regionu pomorskiego i całej Polski.

Sektor MEW wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z rozwojem energetyki opartej na morskich źródłach odnawialnych i w ciągu najbliższych kilku lat wygeneruje setki nowych miejsc pracy. Realizacja ambitnych planów budowy morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego może być zrealizowana dzięki odpowiednio wyszkolonym kadrom sektora offshore.

Potrzebni są wyspecjalizowani pracownicy z wielu branż bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z MEW, w tym również specjaliści zatrudnieni w administracji publicznej, podmiotach prywatnych i organizacjach pozarządowych.

Wśród naszych absolwentów oraz słuchaczy są osoby z wykształceniem: prawniczym, ekonomicznym, oceanograficznym i technicznym.  Mamy przyjemność dzielić się wiedzą z osobami zatrudnionymi w sektorze prywatnym i publicznym, w tym w administracji publicznej oraz organizacjach pozarządowych.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

Oferta studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa” jest skierowana do:

 • Pracowników małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności sektora energetycznego i technologicznego

 • Pracowników administracji publicznej, zwłaszcza zajmujących się energetyką, polityką energetyczną, inwestycjami, zarządzaniem projektami, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu prawa w morskiej energetyce wiatrowej, morskiego planowania przestrzennego oraz procesów administracyjnych związanych z inwestycjami w morską energetykę wiatrową, w tym także z zakresu komunikacji i relacji z interesariuszami

 • Pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się morską energią odnawialną i ochroną środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju

 • Osób poszukujących możliwości przekwalifikowania do pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej

Co wyróżnia nasze studia?

 • To jedyne studia podyplomowe w Polsce, które nastawione są na wzmacnianie kompetencji w sektorze offshore z myślą o realizacji celów zrównoważonego rozwoju
 • To studia przyszłości – otwarte na nowoczesne trendy europejskie i światowe w sektorze energetycznym

 • Wzmacniamy coraz bardziej doceniane przez pracodawców kompetencje miękkie potrzebne w sektorze MEW
 • Kształcimy głównie w zakresie: prawa, zarządzania, morskiego planowania przestrzennego i transformacji energetycznej w morskiej energetyce wiatrowej
 • Kreujemy nowe i wzmacniamy istniejące proekologiczne wzorce postępowania i podejścia rozwojowe w morskiej energetyce wiatrowej
 • Morska energetyka wiatrowa w zrównoważonym rozwoju jest w centrum wykładanych zagadnień
 • Wydaliśmy książkę „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa”, na którą złożyły się prace dyplomowe słuchaczy pierwszej edycji studiów. Planujemy publikację również w kolejnych edycjach!

Program studiów

Pierwszy semestr:

 • Propedeutyka morskiej energetyki wiatrowej – 2 ECTS
 • Zrównoważony rozwój morskiej energetyki wiatrowej – 2 ECTS
 • Cele i zasady morskiej energetyki wiatrowej w unii europejskiej – 2 ECTS
 • Podmioty publiczne i prywatne morskiej energetyki wiatrowej – 2 ECTS
 • Morskie planowanie przestrzenne – 3 ECTS
 • Specjalistyczny morski język angielski – 2 ECTS
 • Seminarium – 2 ECTS

Drugi semestr:

 • Morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej – 2 ECTS
 • Zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej – 2 ECTS
 • Procedury administracyjne budowy morskich farm wiatrowych – 3 ECTS
 • Bezpieczeństwo eksploatacji morskich farm wiatrowych – 2 ECTS
 • Kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych – 2 ECTS
 • Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej – 2 ECTS
 • Seminarium – 2 ECTS

Program studiów podyplomowych obejmuje 195 godzin.

Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się̨ dla kwalifikacji cząstkowych uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie VI i uzyskanie 30 punktów ECTS.

Z uzasadnionych przyczyn możliwe są zmiany w programie, kadrze i formie studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa.

Kadra

Rekrutacja 2023/2024

Więcej o studiach

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Powstała książka z pracami dyplomowymi słuchaczy pierwszej edycji studiów

Zobacz relację wideo z uroczystego zakończenia pierwszej edycji studiów i przeczytaj książkę “Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa”.

Rozmowa z kierownik studiów podyplomowych dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG

“Do istotnych korzyści sektora MEW zalicza się powstawanie nowych miejsc pracy. Wykwalifikowani przedstawiciele reprezentujący różne branże, zaangażowani w realizację projektów offshore już dzisiaj współpracują na wielu poziomach z administracją oraz innymi podmiotami[…]”

Kronika: Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

Kronika studiów podyplomowych

Zobacz materiały z poprzednich edycji: filmy, wywiady i inne informacje.

Rekrutacja trwa

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa