Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

REKRUTACJA 2022/2023 ZAKOŃCZONA

II edycja studiów podyplomowych od marca 2023

Zakończyła się rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

Rekrutacja w IRK na studia trwała do 31.01.2023 r. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie do 14.02.2023 r. do Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. ul. Jana Bażyńskiego 4, pok. nr D208.

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych została ogłoszona 24.02.2023 r.

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Uniwersytet Gdański uruchamia drugą edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. To studia z potencjałem, kształcące kadrę dla jednego z najszybciej rozwijających się rynków energetycznych na świecie.

Studia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej tytuł licencjata i są zainteresowane pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.

Program studiów obejmuje 195 godzin. Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przypisanych do studiów.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry.

Rozmowa z dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG – kierownik studiów podyplomowych

Pyć Dorota

Od pierwszych zajęć, które odbyły się w marcu 2022 roku, z przyjemnością obserwuję duże zaangażowanie naszych słuchaczy w zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu morskiej energetyki wiatrowej i rozwój kompetencji własnych. Ponadto niezmiernie cieszy mnie wyjątkowa aktywność naszych studentów, którzy zadają interesujące pytania, dzielą się spostrzeżeniami i komentują zagadnienia podejmowane podczas wykładów, co w efekcie szczególnie motywująco oddziałuje również na ekspertów prowadzących zajęcia. Dzięki twórczej interakcji pomiędzy słuchaczami a wykładowcami i ekspertami MEW możliwe jest budowanie wartościowego edukacyjnego porozumienia opartego na nowoczesnych wzorcach postępowania oraz pogłębianiu świadomości społecznej, w tym ekologicznej, oraz uznanie zasadności uczenia się przez całe życie. Tematyka studiów podyplomowych jest mocno osadzona w problematyce gospodarczego wykorzystania polskich obszarów morskich i czerpania korzyści z nadmorskiego położenia naszego kraju. Dla mnie, jako akademika i kierownika studiów podyplomowych MEW, możliwość przekazywania wiedzy z zakresu prawa morskiego i międzynarodowego prawa morza oraz zrównoważonego rozwoju którymi zajmuję się naukowo nieprzerwanie połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, daje satysfakcję, ponieważ mogę podzielić się znajomością zagadnień widzianych procesowo, w pewnej rozciągłości czasowej i funkcjonalnej. Wymiana poglądów ze słuchaczami studiów podyplomowych dotycząca mechanizmów działania instytucji prawnych, jest najbardziej rozwijająca i cenna poznawczo – mówi dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, Kierownik Katedry Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Kierownik Studiów Podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa.

INAUGURACJA I EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

5 marca 2022 r.

W sobotę, 5 marca 2022 r. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa (MEW), zorganizowanych i prowadzonych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu “Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Pierwszy zjazd odbył się w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która podziękowała kierownikowi studiów podyplomowych – dr hab. Dorocie Pyć, prof. UG za zaangażowanie i wkład merytoryczny oraz słuchaczom studiów za zainteresowanie ofertą edukacyjną Centrum. Głos zabrał także Pan Maciej Stryjecki, Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Polenergia S.A., która jest jednym z partnerów studiów podyplomowych. Następnie słowa wstępu wygłosiła dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, która poprowadziła również wykład na temat propedeutyki morskiej energetyki wiatrowej.

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają słuchaczom poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej, kontroli wytwarzania energii, morskiego planowania przestrzennego oraz morskiej energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej. Dzięki współpracy Centrum z administracją publiczną oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym słuchacze mają możliwość zapoznania się ze specyfiką rozwoju i funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Wykłady przedstawicieli sektora offshore są stałą częścią programu studiów podyplomowych MEW.

REKRUTACJA – I EDYCJA

Szczegółowe informacje, terminy i zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa rozpoczęła się w sierpniu 2021 r. Rejestracja internetowa ruszyła 16.08.2021 r. i trwała do 15.01.2022 r. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie od 01.10.2021 r. do 31.01.2022 r. do Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Jana Bażyńskiego 4 (pok. S457).

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych została ogłoszona 07.02.2022 r.

ROZMOWY CZRUG

Pyć Dorota

Rozmowa z dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG – kierownik studiów podyplomowych

Skąd wziął się pomysł na utworzenie studiów podyplomowych?
Z istoty edukacji nowoczesnej i prorozwojowej – poszukującej dobrych paradygmatów na przyszłość. Od dawna w ujęciu globalnym edukacja jest celem zrównoważonego rozwoju. Utworzenie studiów podyplomowych MEW wynika z potrzeby uczenia się nowych rzeczy…