Gdańska Rada Równego Traktowania

Gdańska Rada Równego Traktowania jest organem powołanym przez Prezydenta Miasta. Poznaj zadania CZRUG realizowane w ramach współpracy z samorządem, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Forum Zmian Klimatu

Celem Forum jest identyfikacja problemów związanych ze zmianami klimatu oraz wypracowanie rozwiązań mogących zminimalizować skutki tego zjawiska. CZRUG wspiera działania Rady od 2021.

Partnerzy

Uniwersytet Gdański wspólnie z Hevelianum działają na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez program edukacyjny w Domu Zdrojowym w Brzeźnie.