Opisywanie artykułów naukowych pod kątem SDG [WEBINARIUM]

W jaki sposób zwiększyć widoczność własnego dorobku naukowego? Celem webinarium jest wyjaśnienie, dlaczego warto dokładnie opisywać publikacje naukowe pod kątem SDG oraz jak to zrobić w bazie Scopus.

Raport “Razem dla ludzi, środowiska i dobrobytu”

Społeczne zaangażowanie Uniwersytetu Gdańskiego przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego

Marina Innowacji Uniwersytetu Gdańskiego to przestrzeń współpracy pomiędzy różnymi jednostkami regionu pomorskiego a uczelnią.

PULA

CZRUG jest partnerem strategicznym PULI, inicjatywy na rzecz lepszego Gdańska.

Gdańska Rada Równego Traktowania

Gdańska Rada Równego Traktowania jest organem powołanym przez Prezydenta Miasta. Poznaj zadania CZRUG realizowane w ramach współpracy z samorządem, przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi.

Forum Zmian Klimatu

Celem Forum jest identyfikacja problemów związanych ze zmianami klimatu oraz wypracowanie rozwiązań mogących zminimalizować skutki tego zjawiska. CZRUG wspiera działania Rady od 2021.

Polenergia SA

Podjęta współpraca to kolejny krok w kierunku kształcenia kadr dla gospodarki przyszłości.

Hevelianum

Uniwersytet Gdański wspólnie z Hevelianum działają na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez program edukacyjny w Domu Zdrojowym w Brzeźnie.