Miasto Gdańsk aktywnie działa i organizuje liczne inicjatywy na rzecz walki z przyczynami i skutkami zmian klimatu. Jedną z nich jest utworzone w roku 2020 Gdańskie Forum Zmian Klimatu (GFZK). Przedstawiciel Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, dr Krzysztof Szczepaniak, włączony został w 2021 r. do Rady GFZK. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego razem z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG angażują się w organizację wydarzenia.

Celem Forum jest identyfikacja problemów związanych ze zmianami klimatu oraz wypracowanie rozwiązań mogących zminimalizować skutki tego zjawiska. Forum ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każdy zainteresowany tą problematyką.

Gdańskie Forum Zmian Klimatu to cykl spotkań, podczas których uczestnicy wskazują i nazywają konkretne problemy, a następnie wypracowują propozycje i metody rozwiązań. W obradach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, a wspierać ich będą eksperci i przedstawiciele UMG. Do udziału w konsultacjach organizatorzy zapraszają również działaczy społecznych, aktywistów miejskich oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy związane z dbaniem o naszą planetę. Dyskusje w ramach Gdańskiego Forum Zmian Klimatu odbywają się w kilku grupach tematycznych, m.in.: opady a powódź, jakość powietrza, zmiany temperatury i występujące susze.