RE-WIRING – Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Komisja Europejska w ramach programu Horizon Europe Framework Programme (HORIZON)

Oficjalna strona projektu “Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment”

Międzynarodowy projekt naukowy pt. RE-WIRING – Realising Girls’ and Women’s Inclusion, Representation and Empowerment, w którym UG jest partnerem otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont Europa.

Liderem projektu jest Uniwersytet w Utrechcie, a działania prowadzone są w sześciu krajach Europy i Afryki. Zespół po stronie Uniwersytetu Gdańskiego stanowią:

  • dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG, kierowniczka projektu po stronie UG (Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych)

  • dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG)

  • dr Magdalena Żadkowska (Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych)

  • dr Barbara Kijewska (Instytut Politologii, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG),

  • dr hab. Joanna Kruczalak–Jankowska, prof. UG (rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi, Katedra Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji)

  • mgr inż. Jolanta Mrozek–Kwiatkowska (koordynator projektów, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG).

Celem projektu RE-WIRING jest analiza dominujących rozwiązań prawnych, politycznych, społecznych i kulturowych i edukacyjnych przyczyniających się do dyskryminacji kobiet i dziewcząt celem zmiany, poprzez przeprojektowanie istniejących podejść prawnych, politycznych i instytucjonalnych. Dotyczy to nie tylko systemów stanowienia, wdrażania, monitorowania i egzekwowania praw i polityki równości jako takiej, ale także polityki i działań wszystkich zaangażowanych podmiotów społecznych – nie tylko rządów i innych organów publicznych, ale także firm, banków, partnerów społecznych, instytucji zdrowotnych, szkół i środowisk akademickich, mediów oraz bliżej domu, rodziny i na przykład organizacji kobiecych czy grup religijnych. Ambicją projektu RE-WIRING jest wykraczanie poza istniejące doktrynalne i polityczne transformacyjne podejścia do równości.

Horyzont Europa

Termin realizacji: 01.03.2023-28.02.2026

Zobacz:

Start projektu RE-WIRING. Za nami pierwsze spotkania zespołów – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

RE-WIRING: European project on gender equality has started – News – Utrecht University (uu.nl)