Programy realizowane przez nasz zespół

Badania i projekty

Dowiedz się więcej o projekcie reSEArch-EU, naszej roli w European University of the Seas oraz Pomorskiej Akademii Kompetencji Społecznych (PAKS).

Zobacz więcej

Współpraca międzynarodowa

Dowiedz się więcej o głównych zadaniach CZRUG w zakresie współpracy międzynarodowej.

Zobacz więcej

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Poznaj szczegóły programu Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Zobacz więcej

Zielony Uniwersytet

Uniwersytet Gdański, podobnie jak wiele uczelni na świecie będzie pomagał w katalizowaniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa i gospodarki.

Zobacz więcej

Program stażowy

W ramach programu studenci mogą zrealizować obowiązkowe praktyki studenckie z wyjątkiem praktyk zawodowych.

Zobacz więcej

Współpraca z otoczeniem społecznym

Zobacz czym zajmujemy się w ramach współpracy z otoczeniem społecznym. Zróbmy coś wspólnie.

Zobacz więcej

Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju

W ramach programu Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju podejmujemy krytyczny namysł nad rolą kultury we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz więcej

Rozmowy o zrównoważonym rozwoju

Popularyzujemy wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem. Zobacz jak.

Zobacz więcej