Programy realizowane przez nasz zespół

Badania i projekty

Dowiedz się więcej o projekcie reSEArch-EU, naszej roli w European University of the Seas oraz Pomorskiej Akademii Kompetencji Społecznych (PAKS).

Współpraca międzynarodowa

Dowiedz się więcej o głównych zadaniach CZRUG w zakresie współpracy międzynarodowej.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju

Poznaj szczegóły programu Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Zielony Uniwersytet

Uniwersytet Gdański, podobnie jak wiele uczelni na świecie będzie pomagał w katalizowaniu bardziej zrównoważonego społeczeństwa i gospodarki.

Program stażowy

W ramach programu studenci mogą zrealizować obowiązkowe praktyki studenckie z wyjątkiem praktyk zawodowych.

Współpraca z otoczeniem społecznym

Zobacz czym zajmujemy się w ramach współpracy z otoczeniem społecznym. Zróbmy coś wspólnie.

Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju

W ramach programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju podejmujemy krytyczny namysł nad rolą kultury we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju

Rozmowy o zrównoważonym rozwoju

Popularyzujemy wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem. Zobacz jak.