Rozmowy o zrównoważonym rozwoju2022-05-23T18:11:34+02:00

PROGRAM ROZMOWY O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU

W ramach programu popularyzujemy wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje, artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych, które publikowane są na stronie internetowej Centrum. 

Studenci pytają o życie pod wodą – prof. dr hab. Jarosław Tęgowski odpowiada

Prof. dr hab. Jarosław Tęgowski o poziomie wody w oceanach:

Mamy bardzo szybkie ocieplenie klimatu, które powoduje, że rośnie poziom oceanów. […] Jeżeli lody na Grenlandii stopnieją, to poziom oceanów zwiększy się o siedem metrów. Jeżeli lody na Antarktydzie stopnieją – to będzie kilkadziesiąt metrów.

Zapraszamy na wywiad „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju – życie pod wodą”. Prof. dr hab. Jarosław Tęgowski jest kierownikiem Zakładu Geofizyki na Wydziale Oceanografii i Geografii .

Wywiad przeprowadził stażysta CZRUG Michał Wróblewski.

Studenci pytają dr hab. Annę Mazurkiewicz, prof.UG o migracje

Historyczka dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG o ruchach migracyjnych:

W tej chwili, patrząc w skali globalnej mamy 82 miliony ludzi, wg UNHCR – większość z nich to są osoby, które zmuszone były do opuszczenia swojego domu, ale nie opuściły terytorium kraju. […] Poszukują bezpieczeństwa, ale nie mogą zostać u siebie. Wojny zawsze oznaczają cierpienie, strach przed utratą życia.

Dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG jest historyczką, profesorką Uniwersytetu Gdańskiego, prodziekanem ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej oraz Kierowniczką Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej na Wydziale Historycznym.

Wywiad przeprowadził stażysta CZRUG Aleksander Piskorz.

Studenci pytają o COVID-19 – prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk odpowiada

Wirusolog prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk o koronawirusie i szczepieniach:

Są przykłady, że osoby bardzo młode, w bardzo dobrej kondycji chorowały ciężko. Dlatego szczepienie jest dla każdej osoby, nawet w najlepszej kondycji, bardzo wskazane.

Zapraszamy na wywiad „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju – COVID-19” z prof. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolog z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wywiad przeprowadził stażysta CZRUG Stanisław Sobecki.

Studenci pytają dra hab. Ernesta Czermańskiego, prof. UG o zrównoważony transport

Dr hab. Ernest Czermański, prof. UG o transporcie trolejbusowym:

Postaraliśmy się znaleźć argumenty, dla których ten transport jest nowoczesny, jest ekologiczny, przyjazny środowisku i do tego niezawodny.

Zapraszamy na wywiad „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju – zrównoważony transport”. Dr hab. Ernest Czermański, prof. UG jest Kierownikiem Zakładu Gospodarki Morskiej Katedry Transportu i Handlu Morskiego.

Wywiad przeprowadziła stażystka CZRUG Janina Repeka.

ARCHIWUM ROZMÓW

Zrównoważony rozwój oczami naszych rozmówców

Przejdź do góry