Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Studia podyplomowe Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu mają na celu podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, czyli ograniczenia wpływu działalności człowieka na powstawanie tzw. antropogenicznego efektu cieplarnianego.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Studia skierowane są do osób, które  są zainteresowane pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.