REKRUTACJA 2022

II edycja studiów podyplomowych od października 2022

Zapraszamy na drugą edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa.

Rekrutacja w IRK na studia rozpoczyna się 9 maja 2022 r. i potrwa do 31.08.2022 r. Rejestracji można dokonać pod tym linkiem. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie od 9.05.2022 r. do 16.09.2022 r. do Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się na Wydziale Chemii przy ul. Wita Stwosza 63, pok. F303.

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych ogłoszona zostanie 20.09.2022 r.

INAUGURACJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

W sobotę, 5 marca 2022 r. odbyła się inauguracja studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa (MEW), zorganizowanych i prowadzonych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu “Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Pierwszy zjazd odbył się w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Wydarzenie rozpoczęło się od wystąpienia dr hab. Sylwii Mrozowskiej, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, która podziękowała kierownikowi studiów podyplomowych – dr hab. Dorocie Pyć, prof. UG za zaangażowanie i wkład merytoryczny oraz słuchaczom studiów za zainteresowanie ofertą edukacyjną Centrum. Głos zabrał także Pan Maciej Stryjecki, Dyrektor Departamentu Morskich Farm Wiatrowych w Grupie Polenergia S.A., która jest jednym z partnerów studiów podyplomowych. Następnie słowa wstępu wygłosiła dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, która poprowadziła również wykład na temat propedeutyki morskiej energetyki wiatrowej.

Studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają słuchaczom poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzania ryzykiem działalności gospodarczej, kontroli wytwarzania energii, morskiego planowania przestrzennego oraz morskiej energetyki wiatrowej w transformacji energetycznej. Dzięki współpracy Centrum z administracją publiczną oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym słuchacze mają możliwość zapoznania się ze specyfiką rozwoju i funkcjonowania morskich farm wiatrowych. Wykłady przedstawicieli sektora offshore są stałą częścią programu studiów podyplomowych MEW.

STUDIA PODYPLOMOWE

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: Morska energetyka wiatrowa

Uniwersytet Gdański uruchamia pierwszą edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. To studia z potencjałem, kształcące kadrę dla jednego z najszybciej rozwijających się rynków energetycznych na świecie.

Studia skierowane są do osób, które posiadają co najmniej tytuł licencjata i są zainteresowane pracą w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, a także wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w tym obszarze.

Program studiów obejmuje 195 godzin. Podczas zajęć słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się m.in. z takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie potencjałem morskiej energetyki wiatrowej, zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, kontrola wytwarzania energii w morskich farmach wiatrowych, morskie planowanie przestrzenne czy morska energetyka wiatrowa w transformacji energetycznej. Absolwenci studiów otrzymają świadectwo potwierdzające uzyskanie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przypisanych do studiów.

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie niestacjonarnym i trwają dwa semestry – od lutego 2022 do stycznia 2023.

REKRUTACJA

Szczegółowe informacje, terminy i zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa rozpoczęła się w sierpniu 2021 r. Rejestracja internetowa ruszyła 16.08.2021 r. i potrwa do 15.01.2022 r. Rejestracji można dokonać pod tym linkiem. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie od 01.10.2021 r. do 31.01.2022 r. do Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Jana Bażyńskiego 4 (pok. S457).

Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Lista osób wstępnie przyjętych ogłoszona zostanie 07.02.2022 r.

ROZMOWY CZRUG

Pyć Dorota

Rozmowa z dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG – kierownik studiów podyplomowych

Skąd wziął się pomysł na utworzenie studiów podyplomowych?
Z istoty edukacji nowoczesnej i prorozwojowej – poszukującej dobrych paradygmatów na przyszłość. Od dawna w ujęciu globalnym edukacja jest celem zrównoważonego rozwoju. Utworzenie studiów podyplomowych MEW wynika z potrzeby uczenia się nowych rzeczy…

Przeczytaj cały wywiad