dr Krzysztof Szczepaniak
dr Krzysztof SzczepaniakDyrektor
Koordynator Programu
Zielony Uniwersytet
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
Koordynator Programu
Badania i Projekty
mgr Maria Karbowska
mgr Maria KarbowskaSekretariat
tel: 58 523 5288
tel: 725 991 169
mgr Szymon Gronowski
mgr Szymon GronowskiSekretariat
tel: 58 523 5288
tel: 725 991 169
mgr inż. Jolanta Mrozek - Kwiatkowska
mgr inż. Jolanta Mrozek - Kwiatkowska Menedżer projektów

tel: 58 523 5289
tel: 572 727 548

dr Elżbieta Czapka
dr Elżbieta Czapka
Koordynator Programu
Współpraca Międzynarodowa
dr Irena Chawrilska
dr Irena Chawrilska
Koordynator Programu
Kulturalnie o Zrównoważonym Rozwoju
dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG
dr hab. Piotr Rutkowski, prof. UG
Koordynator programu
Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
dr Barbara Kijewska
dr Barbara Kijewska
Koordynator Programu Stażowego
mgr Bartosz Duraj
mgr Bartosz Duraj
Koordynator Programu
Współpracy z Otoczeniem Społecznym
dr Dawid Weisbrodt
dr Dawid Weisbrodt
Program
Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju