dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UGDyrektor
Koordynator Programu
Badania i Projekty
dr Krzysztof Szczepaniak
dr Krzysztof SzczepaniakZ-ca Dyrektora
Koordynator Programu
Zielony Uniwersytet
mgr Maria Karbowska
mgr Maria KarbowskaSekretariat
tel: 58 523 5288
tel: 725 991 169
Szymon Gronowski
Szymon GronowskiSekretariat
tel: 58 523 5288
tel: 725 991 169
mgr inż. Jolanta Mrozek - Kwiatkowska
mgr inż. Jolanta Mrozek - Kwiatkowska
Specjalista ds. projektów
dr Elżbieta Czapka
dr Elżbieta Czapka
Koordynator Programu
Współpraca Międzynarodowa
dr Irena Chawrilska
dr Irena Chawrilska
Koordynator Programu
Kulturalnie o Zrównoważonym Rozwoju
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
Koordynator Programu
Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
mgr Bartosz Duraj
mgr Bartosz Duraj
Koordynator Programu
Współpracy z Otoczeniem Społecznym
dr Barbara Kijewska
dr Barbara Kijewska
Koordynator Programu Stażowego
dr Dawid Weisbrodt
dr Dawid Weisbrodt
Program
Edukacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju