– Możemy zajmować się prawem tylko w sytuacji, kiedy społeczeństwo żyje w pokoju. W czasie wojny prawa stają się bezwartościowymi kartkami papieru – mówi dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG, prawnik, kierownik Katedry Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w wywiadzie z cyklu Uniwersyteckie Rozmowy o zrównoważonym rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy do obejrzenia wideo.

Rozmowa z Kierownikiem Katedry Informatyzacji Prawniczej dotyczyła szesnastego celu zrównoważonego rozowju: pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Pełna nazwa celu 16 brzmi: promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Rozmowę przeprowadził stażysta CZRUG Aleksander Piskorz. Dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG odpowiedział między innymi na pytania dotyczące kwestii dostępu w Polsce do informacji publicznej, problemów i wyzwań stojących przed polskim wymiarem sprawiedliwości czy użycia technologii w prawie, w kontekście celów zrównoważonego rozwoju:

– Większość z tych celów to są po prostu wartości i w związku z tym jest na nie autentyczne zapotrzebowanie. Dokładnie tak dzieje się z prawem – tłumaczy dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG. – Mamy w tej chwili mnóstwo prawniczych startupów, które próbują za pomocą nowych technologii ułatwiać pewne rzeczy. Na przykład startup brytyjski, który polega na tym, że wrzuca się okoliczności, w jakich uzyskało się mandat i program pokazuje, jakie są szanse na podważenie tego mandatu w sądzie, czy warto się sprzeciwiać przyjęciu tego mandatu, czy nie. Tego będzie coraz więcej, bo to jest odpowiedź na realne potrzeby.

Dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG jest kierownikiem Katedry Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członkiem Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Naukowo zajmuje się m.in. prawem nowych technologii, procesem legislacyjnym, prawem do informacji, a w ostatnim czasie także transparentnością i przejrzystością w działalności uczelni publicznych i władz w zakresie oświaty.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego popularyzuje wyniki badań oraz działalność dydaktyczną i projektową związaną ze zrównoważonym rozwojem naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju. Realizacja projektu prowadzona jest w oparciu o wywiady, prezentacje oraz artykuły popularnonaukowe ze wskazaniem materiałów źródłowych.

Poprzednie rozmowy dotyczyły między innymi dobrej jakości edukacji (wywiad z prof. dr. hab. Marią Mendel); zmian klimatu i katastrofy ekologicznej (wywiad z prof. dr hab. Dariuszem Szlachetko), czy zrównoważonej turystyki (wywiad z dr hab. Moniką Bąk, prof. UG).