Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa2024-01-25T08:57:52+01:00

PROGRAM WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Głównym zadaniem CZRUG w zakresie współpracy międzynarodowej jest tworzenie sieci kontaktów z instytucjami, organizacjami międzynarodowymi oraz uniwersytetami, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cele programu:

  • tworzenie międzynarodowych konsorcjów projektowych,
  • organizowanie szkoleń i warsztatów z udziałem ekspertów z ośrodków krajowych i zagranicznych,
  • wymiana dobrych praktyk (głównie w ramach międzynarodowych projektów ogólnouczelnianych realizowanych przez UG).

Aktualności programu

ROLA WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ MIĘDZY UNIWERSYTETAMI W ZAKRESIE REALIZACJI CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (SDG)

Najważniejszą misją uczelni jest kształcenie przyszłych liderów i profesjonalistów, którzy będą w stanie sprostać globalnym wyzwaniom, na które odpowiedzią są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 obejmuje powiązane ze sobą cele, w tym eliminację ubóstwa, wzrost gospodarczy, inkluzję społeczną, ochronę środowiska, sprawiedliwość społeczną i pokój. Współpraca międzynarodowa jest niezbędnym elementem w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ zagrożenia współczesnego świata mają charakter globalny.

Uniwersytety odgrywają szczególną rolę w koordynowaniu międzysektorowej realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ponieważ są one agendami innowacji, rozwoju gospodarczego i społecznego na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. Ponadto uczelnie i instytucje badawcze stanowią istotne wsparcie w budowaniu społeczeństw opartych na wiedzy.

Niewątpliwie kluczową rolę we współpracy między uniwersytetami odgrywają projekty, zarówno badawcze jak i implementacyjne, realizowane wspólnie z dużymi międzynarodowymi konsorcjami. Pozwala to na tworzenie nowych metodologii, wypracowywanie wspólnych rozwiązań problemów ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i społecznych oraz wymianę dobrych praktyk.

Współpraca międzynarodowa między uczelniami to także wymiana pracowników naukowych, pracowników administracji oraz studentów, umożliwiająca transfer wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań wynikających z celów SDG.

Europejskie uniwersytety i instytuty badawcze, współpracując z lokalnymi i globalnymi partnerami, z otoczeniem społecznym, przyczyniają się do zmian technicznych, gospodarczych i społecznych. Najważniejszą misją uczelni jest kształcenie przyszłych liderów i profesjonalistów, którzy będą w stanie sprostać globalnym wyzwaniom, na które odpowiedzią są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG).

Przejdź do góry