REGIONS 2030

Instytucja ogłaszająca konkurs: 

Wspólne Centrum Badawcze, Komisja Europejska /Joint Research Centre, European Commission

Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG jest partnerem Samorządu Województwa Pomorskiego w realizacji projektu „REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps”.

Projekt „REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps” ma charakter pilotażowy, a jego celem jest monitorowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w regionach Unii Europejskiej zaangażowanych w projekt, zbadanie synergii monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, kształtowania polityki zrównoważonego rozwoju regionalnego. Efektem projektu będzie też zdefiniowanie ram dla władz regionalnych, umożliwiające monitorowanie SDG na ich terytorium oraz wsparcie i wzmocnienie regionalnych możliwości w zakresie gromadzenia danych statystycznych.

Wśród regionów, które uczestniczą w projekcie REGIONS2030, poza Pomorskim, znalazły się także: Βόρειο Αιγαίο (Wyspy Egejskie Północne, Grecja), Δυτική Μακεδονία (Macedonia Zachodnia, Grecja), Comunidad Foral de Navarra (Hiszpania), Andaluzja (Hiszpania), Piemont (Włochy), Apulia (Włochy), Centro (Portugalia), Nord-Vest (Rumunia), oraz Manisa, Afyonkarahisar, Kutahyatr i Usak (Turcja).

Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2023 r. Zaplanowane rezultaty projektu to:

  • zdefiniowanie i przetestowanie zestawu wskaźników dla regionów Unii Europejskiej w celu monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG);
  • zwiększenie wiedzy i zdolności regionów UE w zakresie monitorowania i raportowania SDG
  • zaangażowanie regionów UE w proces partycypacyjnej realizacji SDG;
  • poprawa danych regionalnych i bazy wiedzy w celu wsparcia polityki regionalnej i miejskiej Unii Europejskiej.