Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście

Instytucja ogłaszająca konkurs:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej w ramach programu Granty Interwencyjne NAWA

Dr Elżbieta Czapka z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG wraz z dr Weroniką Kamińską oraz zespołem badaczy z Centrum Pandemicznego z siedzibą w Alrek Health Cluster, Bergen (profesor Esperanzą Diaz – Dyrektor Centrum, Martą-Johanną Svendsen oraz Andreą Magugliani) otrzymała środki w wysokości 195 400,00 zł na realizację projektu pt. „Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście”.

Projekt obejmuje działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Jest odpowiedzią na rozwiązanie ważnego problemu społecznego, cywilizacyjnego o konsekwencjach zarówno globalnych, jak i  istotnych regionalnie. Porusza temat dostępu do wiedzy o szczepieniach wśród uchodźców, różnic w kalendarzach szczepień, niskiej egzekwowalności obowiązku szczepień oraz narastającej aktywności ruchów antyszczepionkowych. Wiedza, zadawane pytania i wspólne rozwiewanie wątpliwości dotyczących szczepień mogą potencjalnie wpłynąć na poczucie odpowiedzialności zbiorowej odnośnie do zdrowia publicznego w Polsce, co może przynieść korzyści imigrantom oraz populacji polskiej.

W ramach projektu w partnerstwie zagranicznym zostaną przeprowadzone działania edukacyjno-angażujące, składające się z trzech etapów:

  1. diagnozy – dotyczącej między innymi omówienia wyzwań społecznych związanych z pandemią, przygotowania materiałów diagnostycznych i dydaktyczno-konsultacyjnych,
  2. interwencji i włączenia – w tym monitoringu zapraszania innych imigrantów, organizacji i przeprowadzania interwencji,
  3. ewaluacji na obszarze Trójmiasta, w tym przeprowadzenia ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych i analizy wyników, przygotowanie zaleceń.

Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy i zakończy się 03.07.2024 r.

Więcej:

O szczepieniach dla migrantów w Trójmieście. Warsztaty z prof. Esperanzą Diaz – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

W spotkaniach interwencyjnych poświęconych szczepieniom wzięło udział ponad 200 migrantów – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Zapraszamy na wykład prof. Esperanzy Diaz w CZRUG: Migration, health and sustainable development: lessons from the pandemic? – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Dr Elżbieta Czapka i Jolanta Mrozek-Kwiatkowska z wizytą w Pandemic Center w Bergen – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Granty Interwencyjne NAWA

Celem programu Granty Interwencyjne NAWA jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach programu umożliwia naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Udział w programie umożliwia naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

Oprac. Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów – Inkubator Projektowy