Voices of Culture

Instytucją ogłaszająca konkurs:

Komisja Europejska w ramach programu European Commission Structured Dialogue on Culture with Civil Society in Europe

Voices of Culture ogłosił 53 organizacje wybrane do udziału w dialogu usystematyzowanym z Komisją Europejską na temat roli sektora kultury w poprawie zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Spotkanie w formule burzy mózgów odbyło się w dniach 4-5 października 2022 r. Powstała sieć współpracy, której uczestnicy wspólnie opracowali raport z rekomendacjami, który przedstawili Komisji Europejskiej na spotkaniu dialogu 8 grudnia 2022 r. w Brukseli.

Publikacja ukazuje, w jaki sposób muzyka, taniec, sztuka, wizyty w muzeach i centrach kultury mogą pomagać w zarządzaniu stresem i zapobieganiu mu w życiu codziennym. Podejmowanie działań artystycznych ułatwia budowanie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, pewności siebie oraz rezyliencji. Uczestnictwo w kulturze może również pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozwoju chorób psychicznych, np. depresji w okresie dojrzewania.

Raport: Youth-Mental-Health-and-Culture-BRAINSTORMING-REPORT.pdf (ug.edu.pl)

Uniwersytet Gdański był reprezentowany przez dr Irenę Chawrilską.

Więcej:

Dr Irena Chawrilska w projekcie Voices of Culture. Raport “Kultura a zdrowie psychiczne młodzieży” już dostępny (pobierz PDF) – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)

Voices of Culture Youth, Mental Health and Culture Brainstorming meeting – Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (CZRUG)