Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powołała dr Barbarę Kijewską, koordynatorkę Programu stażowego CZRUG, do Gdańskiej Rady Równego Traktowania na lata 2021–25.