W dniach 27.02 – 01.03.2024 r. przedstawiciele Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG Dyrektor dr Krzysztof Szczepaniak i Jolanta Mrozek–Kwiatkowska uczestniczyli w  wizycie studyjnej w Norwegii w ramach projektu „CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks” finansowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Pomorza w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim i Skogmo Industripark z Norwegii. W wizycie poza partnerami projektu wzięli udział interesariusze projektu – przedstawiciele ośmiu parków naukowo – technologicznych z terenu całej Polski: Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego z Gdyni, Gdańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego, Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku, Krakowskiego Parku Technologicznego, Słupskiego Inkubatora Technologicznego oraz Toruńskiego Parku Technologicznego.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia hal produkcyjnych Skogmo Indusripark Overhalla Hus i Overhalla Betongbyggs. W trakcie spotkania w parku Skogmo strona norweska zaprezentowała model współpracy parku z najemcami w zakresie wdrażania rozwiązań cyrkularnych, natomiast polskie parki miały okazję do krótkich prezentacji swoich działań. W tej części wizyty partnerzy CIR-CO-WAY przedstawili też dotychczasowe rezultaty projektu. Był również czas na networking.

Kolejnym punktem programu były warsztaty w Norweskim Uniwersytecie Naukowo-Technologicznym NTNU w Trondheim oraz wizyta studyjna w Zero Emissions Building LAB. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem zapoznali się z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w budynku będącym jednocześnie laboratorium do bieżącego testowania nowych technologii.

W ostatnim dniu zarówno przedstawiciele projektu, jak i jego beneficjenci z polskich parków naukowo – technologicznych mieli okazję uczestniczyć w dedykowanych specjalnie dla nich warsztatach przygotowanych przez jedną z największych w Europie organizacji badawczych – SINTEF, których tematem było budowania współpracy pomiędzy parkiem, biznesem i nauką w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego.

Dobre praktyki zaprezentowane podczas wyjazdu będą mogły zostać wykorzystane we wdrażaniu rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego w polskich parkach uczestniczących w projekcie. Cennym rezultatem wizyty są również nawiązane kontakty, które niewątpliwie  zaowocują dalszą współpracą.

Projekt CIR-CO-WAY

Projekt Agencji Rozwoju Pomorza „CIR-CO-WAY – Polish-Norwegian way to the circular cooperation in industrial, science and technology parks”, którego partnerami są  Uniwersytet Gdanski i Skogmo IndustriPark został wybrany do dofinansowania w ramach inicjatyw z zakresu zielonej transformacji Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) programu EOG – Funduszy Norweskich.

Projekt dotyczy polsko-norweskiej współpracy w celu podniesienia kompetencji i zwiększenia roli parków naukowych, przemysłowych i technologicznych w zielonej transformacji, zwłaszcza w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).  W tracie jego realizacji zespoły ARP, CZRUG i Skogmo IndustriPark  opracują rekomendacje i przewodnik dobrych praktyk w zakresie GOZ do wykorzystania przez interesariuszy projektu.