On Nature and Humanity – to temat pierwszego seminarium z cyklu “Cosmophilosophy Thinking Science & Society Out of Order” z profesorem Rickiem Dolphijnem, które odbyło się w poniedziałek, 5 lutego 2024 r. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Filozof z Uniwersytetu w Utrechcie na zaproszenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego bierze udział w programie Profesorowie Wizytujący UG.

Celem seminariów jest, jak podkreśla prof. Rick Dolphijn, dokładna lektura wybranych tekstów, które podają w wątpliwość koncepcję inności eksplorowaną przez licznych myślicieli, żeby przyjrzeć się temu, czym może być kosmofilozofia w dobie kryzysu i niepewności. W pierwszym spotkaniu w formule hybrydowej uczestniczyło w sumie 15 gości. Kameralna formuła pozwoliła na swobodną wymianę poglądów między uczestnikami. Kolejne seminaria odbędą się 24 kwietnia („On Physical Law and the Politics of Knowledge”) oraz 15 maja („On New Communities and the Earth”).

Seminaria zostały zorganizowane przez dr Irenę Chawrilską, koordynatorkę programu „Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju” Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG.

Więcej o seminariach można przeczytać tutaj: “Cosmophilosophy”. Inne spojrzenie na naukę i społeczeństwo.

Rick Dolphijn

Rick Dolphijn jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Utrechcie i profesorem honorowym na Uniwersytecie w Hongkongu (Wydział Sztuki). Jego zainteresowania badawcze obejmują tematy ekologii, filozofii i sztuki. W ramach programu „Profesorowie Wizytujący UG” został zaproszony przez dr Irenę Chawrilską i Wydział Filologiczny do odwiedzenia Uniwersytetu Gdańskiego, poprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz współpracy naukowej w obszarze kosmofilozofii.

Czym jest program Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju CZRUG?

W ramach programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju podejmuje krytyczny namysł nad rolą kultury we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Kultura stanowi podstawę umożliwiającą zrozumienie strategii i działań podejmowanych w procesie wdrażania celów Agendy 2030. CZRUG prowadzi badania związane z kulturą (dla) zrównoważonego rozwoju, inicjuje dyskusje dotyczące istotnych wyzwań współczesnego świata, tworzy wirtualną półkę z książkami związanym z celami SDG, podejmuje działania mające na celu promocję wizji budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety oraz jego naprawy, koncentrując się na 5 obszarach znanych z Agendy 2030: ludziach, planecie, dobrobycie, pokoju, partnerstwie.