Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG jest partnerem województwa pomorskiego w realizacji projektu „REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps”. 29 listopada 2022 r. w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się spotkanie otwierające projekt. Województwo pomorskie jest jednym z dziesięciu regionów, które zostały wybrane do realizacji jego pilotażowej edycji.

Fot. Laurie Dieffembacq / European Union

Zrównoważony Rozwój stanowi podstawę kształtowania polityki Komisji Europejskiej, nastawionej na skuteczne działania zmierzające do zmniejszenia różnic społecznych, gospodarczych i terytorialnych na terenie całej Unii Europejskiej.  W najnowszym sprawozdaniu z realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju Parlament Europejski wezwał Komisję do zaangażowania się wraz z krajami i regionami w prace nad określeniem zestawu wskaźników dla regionów. Jest to pierwszy wspólny ogólnoeuropejski projekt angażujący regiony we wspólne działania na rzecz opracowania systemu monitorowania SDG na poziomie regionalnym.

Celem projektu „REGIONS2030: Monitoring the SDGs in EU regions – filling the data gaps”, poprzez zaangażowanie regionów Unii Europejskiej w proces monitorowania celów zrównoważonego rozwoju, jest zdefiniowanie ram dla władz regionalnych, co umożliwi monitorowanie SDG na ich terytorium oraz wsparcie i wzmocnienie regionalnych możliwości w zakresie gromadzenia danych statystycznych.

Wśród regionów, które będą uczestniczyły w projekcie REGIONS2030, poza województwem pomorskim znalazły się także: Βόρειο Αιγαίο (Wyspy Egejskie Północne, Grecja), Δυτική Μακεδονία (Macedonia Zachodnia, Grecja), Comunidad Foral de Navarra (Hiszpania), Andaluzja (Hiszpania), Piemont (Włochy), Apulia (Włochy), Centro (Portugalia), Nord-Vest (Rumunia), oraz Manisa, Afyonkarahisar, Kutahyatr i Usak (Turcja).

W spotkaniu w Europejskim Komitecie Regionów w Brukseli 29 listopada 2022 r. z ramienia województwa pomorskiego uczestniczyli: Anna Drążek, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli, dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Julia Kuźma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Planowany termin zakończenia projektu to grudzień 2023 r. Do tego czasu projekt ma przynieść cztery oczekiwane rezultaty:

  • zdefiniowanie i przetestowanie zestawu wskaźników dla regionów Unii Europejskiej w celu monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju (SDG);
  • zwiększenie wiedzy i zdolności regionów UE w zakresie monitorowania i raportowania SDG
  • zaangażowanie regionów UE w proces partycypacyjnej realizacji SDG;
  • poprawa danych regionalnych i bazy wiedzy w celu wsparcia polityki regionalnej i miejskiej Unii Europejskiej.

Wybranym przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ekspertem do realizacji projektu jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej:

Sustainable Development Goals: EU regions’ engagement and filling the data gap (europa.eu)