Podczas wizyty 14 czerwca w siedzibie Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Nauk Społecznych UG licealiści dowiedzieli się jakie znaczenie mają cele zrównoważonego rozwoju w praktyce oraz zapoznali się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Gdańskiego. Warsztaty zwieńczyła wycieczka po kampusie.

W spotkaniu wzięło udział 12 uczniów X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku. Młodzież została powitana przez dr Barbarę Kijewską, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych, koordynatorkę Programu Praktyk CZRUG, wyjaśniła licealistom znaczenie celów zrównoważonego rozwoju

W organizacji spotkania Centrum Zrównoważonego Rozwoju wsparli studenci dyplomacji Zuzanna Neubauer i Miłosz Andraka, którzy przygotowali dla młodzieży quiz wiedzy oraz wycieczkę po kampusie i w Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Uniwersytecie Gdańskim.