Proces transformacji energetycznej był głównym tematem konferencji „Energia i solidarność energetyczna” zorganizowanej w Słupsku w ramach cyklu „Solidarni w rozwoju”. 11 października 2023 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym gościli samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele NGO.

Fot. Agencja Rozwoju Pomorza SA

Jak informują organizatorzy, celem cyklu „Solidarni w rozwoju” jest „po pierwsze, podjęcie refleksji nad współczesnymi wyzwaniami, które stają przed społeczeństwami, związanymi z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi, głębokimi przekształceniami w demografii, kulturze, gospodarce, czy też w szeroko rozumianej sferze obywatelskiej i publicznej. Po drugie, celem jest zainicjowanie debaty, która stworzy okazję do spotkania osób reprezentujących różnorodne środowiska zawodowe, społeczności lokalne, pokolenia czy też przekonania”. Cykl wydarzeń „Solidarni w rozwoju” jest częścią Open Eyes Economy.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Solidarni w Rozwoju oraz dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Wydarzenie wpisuje się w charakter działania i strategię Uniwersytetu Gdańskiego, który promuje i włącza się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Konferencję poprowadziła Katarzyna Laskowska, Zastępczyni dyrektora Działu Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rozwoju Pomorza SA. Spotkanie zostało otwarte przez Piotra Ciechowicza, wiceprezesa Agencji Rozwoju Pomorza SA oraz Sławomira Koprowskiego, wiceprezesa Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

W sesji głównej odbyły się panele poświęcone „energii jako wyzwaniu rozwojowemu” oraz transformacji energetycznej z perspektywy klimatu. Pierwszą sesję zwieńczyła debata „Dialog społeczny elementem sprawiedliwej transformacji energetycznej”, którą moderowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Kolejnym punktem programu konferencji były dwie sesje równoległe: biznesowa oraz samorządowa. W śród nich pojawiły się tematy takie jak: transformacja energetyczna firmy, ESG, finansowanie transformacji energetycznej, czy projektowanie urbanistyczne. Sesję „Bezpieczeństwo energetyczne gmin” moderował dr Krzysztof Szczepaniak.

Niezwykle cenna dla bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu i kraju jest wysoka świadomość władz samorządowych dotycząca zachodzących zmian w dostępności i strukturze źródeł wytwarzania energii. Rolą państwa jest zapewnienie minimalnej ilości energii koniecznej do utrzymania gospodarki i podstawowych usług publicznych. Jednak na szczeblu lokalnym istnieje wiele sposobów zabezpieczenia mieszkańców przed kryzysem energetycznym. Przykładowo, wzorem państw skandynawskich, możemy rozwijać tzw. spółdzielnie energetyczne, które przynoszą wiele korzyści lokalnym społecznościom. W ten sposób kilka gmin w Polsce już dzisiaj osiągnęło samowystarczalność energetyczną – zwraca uwagę dr Krzysztof Szczepaniak.

Ostatnim akcentem wydarzenia w Słupskim Inkubatorze Technologicznym było podsumowanie, które wygłosił prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński. Tym samym konferencja „Energia i solidarność energetyczna” dobiegła końca. W ramach cyklu „Solidarni w rozwoju” w 2023 roku odbędzie się jeszcze Konferencja „Prezentacja inicjatywy społecznej” 5 grudnia w Kartuzach.