Kobiety i ich prawa w czasach kryzysu – to temat czwartego Niemiecko-Polskiego Forum Kobiet, które odbyło się 27-29 marca w Bremie. W wizycie studyjnej wzięła udział delegacja z Uniwersytetu Gdańskiego. Centrum Zrównoważonego Rozwoju reprezentowała dr Barbara Kijewska.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Niemiecko-Polskie, które organizuje i koordynuje wydarzenia kulturalne, niemiecko-polskie seminaria, konferencje, wystawy i wydarzenia informacyjne w Bremie i w Gdańsku, gdzie nacisk kładziony jest na spotkania i wymianę doświadczeń.

Gdańska delegacja liczyła 14 osób. Wśród nich były między innymi Elżbieta Jachlewska, Dyrektor Gdańskiego Centrum Równego Traktowania wraz z zespołem oraz dr Barbara Kijewska z Instytutu Politologii, koordynatorka Programu Stażowego CZRUG a także ekspertka gdańskiego stowarzyszenia WAGA.

W programie była między innymi wizyta w Bremeńskim Centrum na rzecz Realizacji Równouprawnienia Kobiet, spotkanie w Parlamencie w Bremie i dyskusja z członkami Komisji ds. Równości Kobiet, czy spotkanie z burmistrzem Bremy Andreasem Bovenschultem.

– Celem wizyty było poznanie instytucji oraz dobrych praktyk w działaniach na rzecz grup wykluczonych, szczególnie osób starszych, migrantów. Duże wrażenie zrobiła na mnie praca Bremeńskiego Centrum na rzecz Równouprawnienia Kobiet, które przygotowało plan wdrażania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencja stambulska). Choć Niemcy przyjęły konwencję później niż Polska, w 2018 roku, to każdy z landów zdążył już przygotować szczegółową  strategię jej realizacji – zwraca uwagę dr Barbara Kijewska.

Dr Kijewska wzięła również udział w wizycie w AWO (Arbeiter-Wohlfahrt) Brema i dyskusji z główną koordynatorką ds. migracji w Bremie Lucyną Bogacki. Duże wrażenie na uczestnikach wywarła również społeczno-ekologiczna dzielnica Stadtleben Ellener Hof.

Na ponad dziesięciu hektarach w środku miasta wybudowano ekologiczną wioskę z przeznaczeniem do zamieszkania dla różnych społeczności, w tym tych, które mają szczególne potrzeby. W wiosce znajdują się akademik, przedszkola, internaty dla szkół kształcących w zawodach opiekuńczych, dom seniora, mieszkania dla rodzin o niskich dochodach, ale również dla osób prywatnych, które w tym miejscu wybudowały własne domy. Zabudowa mieszkalna w osiemdziesięciu procentach jest z drewna. Jest tam też cała infrastruktura kulturalna: dom kultury, kawiarenka społeczna, czy świątynia hinduska. Miłym akcentem wskazującym na związki Gdańska z Bremą, które są miastami partnerskimi od 1989 roku jest ulica im. Pawła Adamowicza prowadząca do „wioski” – zauważa dr Barbara Kijewska.

Podczas Niemiecko-Polskiego Forum Kobiet dr Barbara Kijewska przedstawiła najnowsze wyniki raportu Stowarzyszenia Kongres Kobiet pt. “Kobiety, rynek pracy i równość płac – sytuacja w Polsce“.