Rozmowy na temat działań projektowych, udział w konferencji oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk – to tylko niektóre punkty intensywnego programu wyjazdu do Bergen, w którym uczestniczyły pracowniczki Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Wizyta w Centrum Pandemicznym przy Uniwersytecie w Bergen (23-23.10.2023 r.) odbyła się w ramach projektu interwencyjnego NAWA „Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście”.

Centrum Pandemiczne, które znajduje się w Alrek Health Cluster przy Uniwersytecie w Bergen w Norwegii zajmuje się inicjowaniem interdyscyplinarnych działań badawczych oraz edukacji w celu zapobiegania pandemiom i zarządzania nimi w perspektywie długoterminowej. Z kolei sam Uniwersytet w Bergen (UiB) jest uznaną na całym świecie uczelnią badawczą, która stawia na różnorodność akademicką i wysoką jakość badań.

Dr Elżbieta Czapka, koordynatorka programu Współpraca międzynarodowa w CZRUG była prelegentką podczas interdyscyplinarnego, międzynarodowego kursu dla doktorantów. Przedstawiła wykład „The Pandemic as seen from Poland”. Wśród uczestników kursu byli między innymi doktoranci z Chile, Jordanu, Syrii, Iranu, Peru,Turcji, Chin, czy Malawi.

Następnie dr Elżbieta Czapka razem z Jolantą Mrozek-Kwiatkowską, menedżerką ds. projektów CZRUG wzięły udział w spotkaniu z członkami zespołu projektowego „Health Ambassadors”. Rozmowa była okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W Bergen omówiono również szczegóły przyjazdu prof. Esperanzy Diaz i Marty-Johanne Svendsen do Gdańska. Głównym punktem wizyty, która odbędzie się w listopadzie będzie przeprowadzenie workshopu.

Ważnym elementem było też planowanie dalszych działań projektowych.

Ostatniego dnia wizyty dr Elżebieta Czapka wzięła udział w konferencji „Long-Term Consequences of the COVID-19 Pandemic for Society”, podczas której zaprezentowała poster „Increasing migrants’ access to information about vaccines in Tricity – an intervention study” na temat dostępu migrantów do szczepień na obszarze Trójmiasta. Badaczka uczestniczyła także w debacie panelowej „Lessons of the day and a view on Lessons learnt but not implemented: is there still time to improve?”.

Grant interwencyjny

Wizyta w Bergen została zorganizowana w ramach projektu interwencyjnego NAWA „Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście”. Projekt obejmuje działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Jest odpowiedzią na rozwiązanie ważnego problemu społecznego, cywilizacyjnego o konsekwencjach zarówno globalnych, jak i  istotnych regionalnie. Porusza temat dostępu do wiedzy o szczepieniach wśród uchodźców, różnic w kalendarzach szczepień, niskiej egzekwowalności obowiązku szczepień oraz narastającej aktywności ruchów antyszczepionkowych.

Więcej o projekcie oraz grantach interwencyjnych NAWA można przeczytać na stronie projektu.