Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej – to temat Seminarium Naukowego Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona Klimatu i Środowiska, Nowoczesna Energetyka (POB6) Politechniki Śląskiej, które odbyło się 25 stycznia 2023 roku w formule online.

Konferencja została otwarta przez dr hab. Aleksandrę Kuzior, prof. PŚ, koordynator podobszaru badawczego „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej”, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Wśród prelegentów głos zabrali między innymi przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej czy Tauron Polska Energia. Uniwersytet Gdański reprezentowała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG oraz koordynator wiodący Grupy 5 „Edukacja społeczna”, powołanej w celu realizacji założeń Porozumienia Sektorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wystąpienie Prorektor dotyczyło porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz wyzwań w zakresie edukacji społecznej.

– Jako Uniwersytet Gdański, który jest jedną z największych uczelni na Pomorzu, staramy się przygotować i zbudować regionalny ośrodek wsparcia transformacji energetycznej. To na naszym obszarze będą miały miejsce poważne zmiany dotyczące transformacji energetycznej. To nie tylko rozwój nowego sektora, morskiej energetyki wiatrowej, ale też elektrownia jądrowa. Przygotowujemy się też do podnoszenia świadomości w zakresie wodoru – mówiła dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Prorektor UG zaprezentowała także główne założenia i cele Porozumienia Sektorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz działających w nim grup roboczych:

Porozumienie podpisane zostało przez dwieście podmiotów: przedstawicieli rządu, samorządów, biznesu. Nadrzędnym celem naszej działalności jest podnoszenie świadomości i rozwój sektora oraz maksymalizacja local content – tłumaczyła dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Dzięki sieciowaniu się i wymianie praktyk zauważyliśmy, że pomiędzy ekspertami, w środowisku naukowym nie ma żadnych wątpliwości co do istoty transformacji energetycznej oraz ważnych wyzwań z nią związanych: dlaczego jest to potrzebne, jakie są bariery i możliwości. Jednak, wśród naszych odbiorców tej wiedzy nie ma. Zadaniem, które otrzymaliśmy jest skutecznie i spójnie informować na temat tego, co będzie się działo już niedługo.

Podczas konferencji swoje prezentacje przedstawili również:

  • dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH (Polska Akademia Nauk, Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania AGH) –Wyzwania zielonej transformacji – zapotrzebowanie na surowce kluczowe i krytyczne;
  • dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ (Dyrektor Handlowy Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu), dr Grzegorz Kinelski (Veolia, Członek Zarządu) – „Narzędzia Smart City w drodze do osiągania celów zrównoważonego rozwoju miast i metropolii”;
  • dr Łukasz Zimnoch (Rzecznik Prasowy Tauron Polska Energia) – „Zielony zwrot – tak zmienia się polska energetyka”;
  • dr Dariusz Krawczyk (Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska) – „Inicjatywy proekologiczne jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy miejskiej Zabrze”;
  • dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju WOIZ PŚ, Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych, Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju) – „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – dobre praktyki”.

ZAPROSZENIE – konferencja POB 6 podobszar badawczy – Edukacja dla zrównoważonego rozwoju i kształtowanie świadomości ekologicznej 25.01.2023