Raport VOICES OF CULTURE podejmujący temat relacji zachodzących między dobrostanem młodzieży a uczestnictwem w kulturze (Brainstorming Report on Youth, Mental Health and Culture) został opublikowany. Wcześniej, w ramach projektu odbyła się październikowa burza mózgów oraz grudniowe spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Raport jest efektem Voices Of Culture Brainstorming Meeting, w którym 4 i 5 października wzięła udział dr Irena Chawrilska, koordynatorka programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju CZRUG.

53 przedstawicieli różnych obszarów: kultury, ochrony zdrowia, pomocy społecznej edukacji i nauki z 22 krajów europejskich przyjechało do Brukseli, żeby przedyskutować ważny temat i wyzwanie dla współczesnego świata, jakim jest dobrostan i zdrowie psychiczne młodzieży. 8 grudnia 2022 r. raport i rekomendacje grup roboczych zostały zaprezentowane przedstawicielom Komisji Europejskiej.

Publikacja ukazuje, w jaki sposób muzyka, taniec, sztuka, wizyty w muzeach i centrach kultury mogą pomagać w zarządzaniu stresem i zapobieganiu mu w życiu codziennym. Podejmowanie działań artystycznych ułatwia budowanie poczucia własnej wartości, samoakceptacji, pewności siebie oraz rezyliencji. Uczestnictwo w kulturze może również pomóc w zmniejszeniu ryzyka rozwoju chorób psychicznych, np. depresji w okresie dojrzewania.

Tegoroczny raport i spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej koncentrowały się na zagadnieniu dobrostanu młodych ludzi i wpływie, jaki kultura ma i powinna mieć na budowanie rezyliencji – mówi dr Irena ChawrilskaStaraliśmy się pokazać wkład sektora kultury i sektora kreatywnego w poprawę zdrowia psychicznego i dobrostanu młodych ludzi na przykładzie projektów lokalnych i międzynarodowych – tłumaczy.

Jakie rekomendacje i konkluzje można znaleźć w raporcie?

Zebraliśmy liczne przykłady interwencji, które przyniosły pozytywne rezultaty, zwłaszcza w przypadku nieuprzywilejowanej młodzieży. Nade wszystko jednak przekazaliśmy rekomendacje dotyczące współpracy międzysektorowej (ochrona zdrowia, edukacja, opieka społeczna, kultura) w celu maksymalizacji rezultatów, np. social prescribing, które przyjęło się w Wielkiej Brytanii czy Holandii, zakładające kierowanie pacjentów przez lekarzy do grup zainteresowań, które wspierają pacjentów w budowaniu dobrostanu, np. przez wspólny śpiew w chórze, działania teatralne lub inne aktywności artystyczne – wymienia dr Irena Chawrilska.

Podczas grudniowego spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej uczestnicy wzięli także udział w interwencji artystycznej „EU-daimonia – We are just human – flourishing!”, której efekt możemy zobaczyć w nagraniu:

Bardzo cieszy, że w ramach działań podejmowanych przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju, program Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju również może wspierać realizację celu 3 SDG Dobre zdrowie i jakość życia – zwraca uwagę dr Irena Chawrilska. – W ramach programu Kultura (dla) zrównoważonego zrealizowaliśmy między innymi cykl debat z młodzieżą w wieku szkolnym oraz społecznością akademicką. Zorganizowaliśmy też projekcję filmu „Przeżyć (2021)” w reżyserii Jonasa Pohera Rasmussena połączona z dyskusją z ekspertkami i ekspertami z zakresu migracji. Czas na kolejne działania!

Działania podejmowane na Uniwersytecie Gdańskim nie byłyby możliwe bez zaangażowania społeczności całej uczelni.

Zespoły taneczne, muzyczne, koła malarskie, teatralne czy filmowe to doskonały fundament do nawiązywania interakcji z rówieśnikami oraz poszukiwania kreatywnych środków wyrazu swojej osobowości – mówi dr Krzysztof Szczepaniak, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju – Dzięki twórczym aktywnościom można kształtować swój charakter, spędzić aktywnie czas, rozwijać swoje umiejętności intelektualne, a nawet sportowo-ruchowe. Jest to niezwykle ważne w czasach, w których obserwujemy erozję umiejętności nawiązywania bezpośrednich i pełnych pozytywnych emocji relacji międzyludzkich. Ogromnie cieszy fakt, że wśród badaczy pracujących w Uniwersytecie Gdańskim znajdują się osoby wrażliwe na tego rodzaju problemy oraz poszukujące kreatywnych sposobów ich przezwyciężania, nie tylko w Polsce, ale we współpracy międzynarodowej, czego dowodem jest interesujący raport.

Cały raport można przeczytać tutaj:

Youth Mental Health and Culture BRAINSTORMING REPORT (pobierz teraz)