W Centrum Zrównoważonego Rozwoju gościliśmy dra Ricka Dolphijna, wykładowcę z Uniwersytetu w Utrechcie oraz jego studentów, którzy przyjechali do Trójmiasta w ramach programu “the Lives of Deltas”. Studenci są zaangażowani w kilka projektów, a przez najbliższy tydzień będą prowadzić swoje badania w Gdańsku:

  • WASTE – porównanie odpadów w mieście i na wybrzeżu
  • WIND – badania wiatru. W jaki sposób wiatr jest wykorzystywany zarówno pasywnie jak i aktywnie przez artystów, muzyków i filozofów, a także przez urbanistów, architektów i zwolenników energii odnawialnej
  • Friends from the seaside – historia małży, ich wykorzystanie jako towaru na rynku globalnym, stosunek człowieka do małży
  • It’s free water – relacje człowiek-woda i doświadczenia mieszkańców neoliberalnych społeczeństw

Wizyta odbyła się w środę, 08 lipca 2022 roku i była okazją do zaprezentowania Centrum oraz wymiany doświadczeń w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Na zaproszenie pracowników CZRUG dr Rick Dolphijn razem ze studentami zwiedzili również Muzeum Inkluzji w Bursztynie na Wydziale Biologii UG. Goście zostali oprowadzeni przez dr Elżbietę Sontag z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii.

W spotkaniu z ramienia CZRUG udział wzięli: dr hab. Sylwia Mrozowska prof. UG, Dyrektor CZRUG; dr Barbara Kijewska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Społecznych, Koordynator Programu Stażowego CZRUG; dr Irena Chawrilska, Koordynator Programu Kulturalnie o Zrównoważonym Rozwoju CZRUG, mgr inż. Jolanta Mrozek, specjalista ds. projektów.

Dr Rick Dolphijn jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu w Utrechcie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą m.in. tematów filozofii kontynentalnej, sztuki współczesnej, posthumanizmu, food studies oraz ekologii. Obecnie uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach badawczych: Food2Gather oraz IMAGINE.