Za nami drugie seminarium z cyklu “Cosmophilosophy Thinking Science & Society Out of Order” z profesorem Rickiem Dolphijnem. Filozof z Uniwersytetu w Utrechcie na zaproszenie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego bierze udział w programie Profesorowie Wizytujący UG. 24 kwietnia 2024 r. w Centrum Zrównoważonego Rozwoju spotkał się ze studentami i pracownikami UG by wspólnie wziąć udział w dyskusji pt. „On Physical Law and the Politics of Knowledge”.

Drugie seminarium poświęcone zostało dwóm tekstom autorstwa Isabelle Stengers oraz Alfreda Northa Whiteheada. Publikacje obu autorów  (chemiczki i matematyka) były punktem wyjścia do dyskusji “On Physical Law and the Politics of Knowledge”.

Na pierwszym seminarium naszym celem była refleksja nad sposobem, w jaki ludzkość troszczy się o naturę (lub nie), tym razem skupiliśmy się na analizie różnych strategii nauki w mapowaniu rzeczywistości oraz konsekwencji, jakie prawa nauki mają dla naszego postrzegania świata – podkreśla prof. Rick Dolphijn.

Krytycznie myśląc o prawach fizycznych  i afirmatywnie podchodząc do badań Pasteura i współczesnej analizy DNA, które nie miały na celu  zdefiniowania obiektów lub stanów, ale raczej – rozpoznanie strategii, czynników w procesie „stawania się”, autorzy opowiadają się za perspektywą „ekologiczną”, a nie „kartezjańską” (jak to jest nadal domyślnie standardem w dzisiejszej nauce). Obejmując teorię systemów, bezcelową topologię i dynamikę kwantową, autorzy zwrócili się do całego środowiska akademickiego.

Uczestnicy seminarium doszli do konkluzji, że warto odejść od modernistycznych, humanistycznych i dualistycznych uprzedzeń, które wciąż są obecne we wszystkich naszych dyscyplinach, jeśli chcemy współpracować i stawić czoła kryzysom współczesności we wszystkich ich przejawach.

Rick Dolphijn

Rick Dolphijn jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Utrechcie i profesorem honorowym na Uniwersytecie w Hongkongu (Wydział Sztuki). Jego zainteresowania badawcze obejmują tematy ekologii, filozofii i sztuki. W ramach programu „Profesorowie Wizytujący UG” został zaproszony przez dr Irenę Chawrilską i Wydział Filologiczny do odwiedzenia Uniwersytetu Gdańskiego, poprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz współpracy naukowej w obszarze kosmofilozofii.

Czym jest program Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju CZRUG?

Cykl seminariów odbywa się ramach programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju, który podejmuje krytyczny namysł nad rolą kultury we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Kultura stanowi podstawę umożliwiającą zrozumienie strategii i działań podejmowanych w procesie wdrażania celów Agendy 2030. CZRUG prowadzi badania związane z kulturą (dla) zrównoważonego rozwoju, inicjuje dyskusje dotyczące istotnych wyzwań współczesnego świata, tworzy wirtualną półkę z książkami związanym z celami SDG, podejmuje działania mające na celu promocję wizji budowy lepszego świata z korzyścią dla mieszkańców planety oraz jego naprawy, koncentrując się na 5 obszarach znanych z Agendy 2030: ludziach, planecie, dobrobycie, pokoju, partnerstwie.