Wyzwania dla branży samochodów elektrycznych w świetle Europejskiego Zielonego ładu, zrównoważony rozwój w biznesie, czy ślad węglowy… stron internetowych – to tylko niektóre z tematów seminarium naukowego „Ekologia a zrównoważony rozwój”. Do debaty i wymiany doświadczeń zaprosił Uniwersytet Gdański razem z Saur Neptun Gdańsk, partnerem wydarzenia.

Zdjęcia: Mateusz Byczkowski, UG

Seminarium odbyło się w środę, 7 grudnia 2022 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Wydarzenie otworzyła dr hab. Monika Bąk, prof. UG, Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

– Temat dzisiejszego seminarium to: ekologia a zrównoważony rozwój. Ekologia (środowisko) jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju obok filaru społecznego i ekonomicznego. –  mówiła dr hab. Monika Bąk, prof. UG. – Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, mamy na myśli zarówno spójność społeczną, kwestię nierówności społecznych, jak i społeczną odpowiedzialność biznesu. Znajdujemy się dzisiaj na wydziale Ekonomicznym, wy, studenci, zajmujecie się tymi tematami również na zajęciach. Ekonomia w aspekcie zrównoważonego rozwoju to koszty, ale także korzyści zewnętrzne. O tym wszystkim mówimy i zajmujemy się na naszym Wydziale – dodała.

Referaty przygotowali naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego a także firm Blue Media oraz Univentum Labs. Pierwszy referat przedstawił dr Dawid Weisbrodt, koordynator programu Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Prezentacja dotyczyła ekologii w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz kryzysu środowiskowego z perspektywy naszego regionu:

– To co dzieje się z klimatem, już teraz generuje różnego rodzaju straty, nie tylko ekonomiczne – mówił dr Dawid Weisbrodt. – Destruktywny wpływ człowieka na naszą planetę nie skutkuje tylko „zmianą klimatu”. Niszcząc przyrodę, zagrażamy podstawom cywilizacji. Utrata różnorodności biologicznej i ekosystemów stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności biologicznej, która znika na świecie w zastraszającym tempie.

Następnie głos zabrał dr Tomasz Konewka z Zakładu Strategii Marketingowych Wydziału Ekonomicznego, który razem z drem Tomaszem Czubą, kierownikiem Zakładu przygotował prezentację „Wyzwania dla branży samochodów elektrycznych w świetle Europejskiego Zielonego Ładu”:

– Kwestie klimatu, eksploatacji zasobów naturalnych i ochrony środowiska mają bezpośredni wpływ na zmianę struktury funkcjonowania tradycyjnej branży samochodów spalinowych, na jego transformację w kierunku pełnej elektryfikacji – tłumaczył dr Tomasz Konewka. – Taka transformacja ma wpływ na postęp technologiczny, opracowanie i wdrażanie nowych technologii oraz zmiany w funkcjonowaniu globalnego łańcucha wartości. Wzrost poziomu innowacyjności jest główną determinantą poprawy konkurencyjności poszczególnych producentów, a także całej branży samochodów elektrycznych w Europie. Postawa konsumentów, w tym świadomość ekologiczna wpływa na szybkość zmian i proces transformacji – zwrócił uwagę naukowiec.

Dr Małgorzata Bielenia z Zakładu Gospodarki Morskiej Wydziału Ekonomicznego wygłosiła referat „Ślad węglowy stron internetowych”. Jak mówi, na początku 2022 liczba użytkowników internetu wyniosła 4,94 miliardów i cały czas rośnie.

– Za każdym razem, gdy sięgamy po telefon, tablet lub komputer, emitujemy gaz cieplarniany – mówiła dr Małgorzata Bielenia. – Do obliczenia emisji przez strony internetowe wykorzystuje się między innymi dane takie jak: źródło energii wykorzystywane przez centrum danych, intensywność emisji dwutlenku węgla przez energię elektryczną, czy ruch na stronie internetowej.

Następnie wystąpił Łukasz Zaworski, przedstawiciel firmy BLUE MEDIA. Przedstawił on prezentację „Zrównoważony rozwój w biznesie – czy jest możliwy?”. Zwrócił przy tym uwagę na regulacje SDG (ang. Environment Social Governance). Jak zauważył, już niedługo, obowiązek raportowania SDG będzie dotyczył każdej firmy.

Głos zabrali również dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, prezes zarządu Univentum Labs razem z drem Andrzejem Poszewieckim, wiceprezesem zarządu spółki. Tematem wystąpienia były ekoinnowacje jako istotny element zrównoważonego rozwoju. Przedstawiciele spółki opowiedzieli o konkursie Young Fahrenheit, którego adresatami są młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, których badania mają potencjał komercjalizacyjny.

Dr Hanna Obracht-Prondzyńska z Zakładu Gospodarki Przestrzennej wzięła udział w poprzedniej edycji konkursu. Jej projekt, aplikacja „Zmień_Rze”, której zadaniem ma być angażowanie mieszkańców miast w proces realizacji planów adaptacji do miast klimatu został wtedy zakwalifikowany do finału konkursu:

– Potrzebujemy narzędzi, które pomogą nam wdrażać rozwiązania służące naszemu klimatowi. Miasta są klimatycznymi szkodnikami. To jak miasto jest zaprojektowane, wpływa na nasze samopoczucie. Projektowanie, które szkodzi klimatowi, szkodzi również gospodarce. Mimo, że miasta zajmują jedynie 3% powierzchni naszej planety, to generują aż 75% emisji – zauważyła dr inż. Hanna Obracht-Prondzyńska.

Następnie wystąpiła Weronika Sosnowska z Wydziału Chemii UG. Doktorantka przybliżyła tematykę swoich badań na temat zastosowania rodników siarczanowych do usuwania mikrozanieczyszczeń.

Laureat zeszłorocznej edycji konkursu Young Fahrenheit Mateusz Baluk, doktorant z Wydziału Chemii UG przedstawił swój zwycięski projekt „MOFy – nowe adsorbenty zanieczyszczeń”. Młody badacz opowiedział o projekcie, którego celem było utworzenie produktu będącego filtrem powietrza lub wód/ścieków wykorzystującego metalo-organiczne szkielety (MOFs) do sorpcji zanieczyszczeń lub jonów soli.

Partnerem seminarium naukowego „Ekologia a zrównoważony rozwój” był Saur Neptun Gdańsk.