Zakończył się kolejny etap konkursu Zielony Uniwersytet Gdański. Komisja Konkursowa, która obradowała w środę 15 maja br., zatwierdziła 15 projektów do etapu głosowania. Głosowanie elektroniczne na projekty odbędzie się w dniach 20-27 maja 2024 r.

Konkurs Zielony Uniwersytet Gdański jest realizowany w ramach projektu SEA-EU 2.0 finansowanego ze środków Erasmus+. W ramach Europejskiego Uniwersytetu SEA-EU zmiany wdrażane będą etapami, między innymi przez pilotażowe działania zespołów zainteresowanych wybranym “zielonym” obszarem funkcjonowania Uczelni i upowszechnianiem dobrych praktyk, takich jak „zielone badania”, „zielona edukacja” lub „zielona administracja”.

Celem konkursu jest zwiększenie naszego zaangażowania w ekologiczną i społeczną transformację Uniwersytetu Gdańskiego. Możliwość wzięcia udziału w konkursie miała cała społeczność akademicka: studenci i doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji.

Do konkursu zostało zgłoszonych 30 projektów. Po etapie weryfikacji Komisja Konkursowa ds. Konkursu Zielony UG na czele z Przewodniczącą Komisji dr hab. Anną Jurkowską-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Koordynatorką projektu SEA-EU na Uniwersytecie Gdańskim zatwierdziła 15 wniosków. Zatwierdzone projekty wezmą udział w kolejnym etapie konkursu – głosowaniu elektronicznym, w którym będzie mogła wziąć udział cała społeczność Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownicy będą mieli możliwość głosowania na projekty po zalogowaniu się do Portalu Pracownika, a studenci posiadający status studenta – po zalogowaniu się do Portalu Studenta. Głosowanie startuje 20 maja i potrwa do 27 maja 2024 r. do godz. 23:59.

Projekty biorące udział w głosowaniu:

Projekty zatwierdzone do głosowania – Zielony UG 2024