Studenci i doktoranci z Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyli w szkoleniu „Identyfikacja i wsparcie ofiar handlu ludźmi. Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji”. Dwudniowy cykl (19-20.02.2024 r.) warsztatów zorganizowała Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji przy ONZ na zaproszenie dr Barbary Kijewskiej, koordynatorki Programu Praktyk CZRUG oraz dr. Rafała Raczyńskiego z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych UG. Szkolenie poprowadziła Agnieszka Reczyńska, adwokat i wykładowczyni IOM.

Główne tematy, które zostały omówione i przepracowane podczas dwóch dni szkoleń dotyczyły między innymi instrumentów prawnych mających zastosowanie w zwalczaniu handlu ludźmi oraz różnic między przemytem a handlem ludźmi. Prowadząca omówiła czynniki ryzyka handlu ludźmi przytaczając prawdziwe historie. Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość dowiedzieć się, jakie są metody działania sprawców handlu ludźmi oraz w jaki sposób określany jest profil potencjalnej ofiary. Ostatnie dwa punkty warsztatów dotyczyły praw, ochrony i wsparcia ofiar handlu ludźmi oraz programu pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Misją Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) przy ONZ jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa.

IOM promuje współpracę międzynarodową w zakresie migracji, pomaga w budowaniu kompetencji w zarządzaniu migracjami i znalezieniu rozwiązań dla wyzwań migracyjnych oraz udziela bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom. Organizacja  prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek, prowadzenie dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowanie polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia.