Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji na temat identyfikacji i wsparcia ofiar handlu ludźmi, pomocy oraz reintegracji. Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 19 lutego 2024 (pierwsza grupa) oraz 20 lutego (druga grupa).

Link do zapisów.

Kurs poprowadzi Agnieszka Reczyńska, przedstawicielka Międzynarodowej Organizacja ds. Migracji.

Główne tematy:

  • Handel ludźmi: definicja, statystyki, aktualne trendy, czynniki ryzyka (case study)
  • Instrumenty prawne mające zastosowanie w zwalczaniu handlu ludźmi (krajowe i międzynarodowe), przemyt ludźmi a handel ludzi
  • Profil potencjalnej ofiary handlu ludźmi/metody działania sprawców handlu ludźmi
  • Oznaki handlu ludźmi: identyfikacja przypadków handlu ludźmi i potencjalnych ofiar, nieletnie ofiary handlu ludźmi
  • Prawa i ochrona ofiar handlu ludźmi i wsparcie dla ofiar HL (KCIK, IOM)
  • Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 19.02.2024 – I grupa (15 osób) oraz 20.02.2024 – II grupa (15 osób) w godzinach 9:00 – 16:00 w Centrum Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bażyńskiego  4, Gdańsk)  w Sali D208. Pełna agenda do dostępna jest tutaj.

Zapisz się na szkolenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Misją Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) przy ONZ jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa.

IOM promuje współpracę międzynarodową w zakresie migracji, pomaga w budowaniu kompetencji w zarządzaniu migracjami i znalezieniu rozwiązań dla wyzwań migracyjnych oraz udziela bezpośredniej pomocy migrantom i migrantkom. Organizacja  prowadzi działania mające na celu upowszechnianie prawa międzynarodowego w zakresie migracji i poszanowania praw człowieka wobec migrantów i migrantek, prowadzenie dialogu międzynarodowego i debaty politycznej, kreowanie polityki migracyjnej oraz działania dotyczące równości płci, migracji i zdrowia.