19 kwietnia 2021 r. odbyła się inauguracja Programu stażowego z udziałem zaproszonych gości i stażystów. Goście reprezentowali poszczególne wydziały UG, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Hevelianum i Koło Naukowe Mozaika.

Serdecznie dziękujemy Prorektorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia UG dr hab. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, prof. UG za udział i wsparcie idei programu.