Gdańsk stworzył plan adaptacji do zmian klimatu, którego założenia będą aktualizowane w ramach Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. W piątek, 22 października w Europejskim Centrum Solidarności pani Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wręczyła powołania członkom Rady Forum. Gdańskie Forum Zmian Klimatu (GFZK) oparte jest na procesie otwartego planowania. To uczestnicy forum identyfikują problemy oraz zagrożenia związane z zachodzącymi zmianami klimatycznymi oraz debatują nad propozycjami ich rozwiązania. Biorący udział w spotkaniach Forum mieszkańcy, grupy bezpośrednio zainteresowane, przedstawiciele nauki, specjaliści i organizacje pozarządowe, mogą wyrazić swój pogląd dotyczący zmian klimatu i zaangażować się w podejmowane działania. Mają więc realny wpływ na procesy decyzyjne związane z zachodzącymi zmianami w środowisku.

Rada Gdańskiego Forum Zmian Klimatu składa się z grupy ekspertów, którzy będą szukać rozwiązań problemów zidentyfikowanych podczas wcześniejszych spotkań GFZK. Ostatnie, podsumowujące spotkanie odbędzie się w 2022 roku. W tej części ponownie wezmą udział wszyscy chętni, zaangażowani i zainteresowani procesami zmiany klimatu oraz możliwościami adaptacji lub przeciwdziałania negatywnym zmianom, zwłaszcza na obszarze Gdańska. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z rozwiązaniami rekomendowanymi przez Radę Forum, a następnie zgłosić swoje uwagi.

[KS]

Fot. Miasto Gdańsk