Zapraszamy na konferencję naukową pt. “Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego. Aspekty prawne, polityczne, środowiskowe i techniczne”, która odbędzie się w Gdańsku, 19 kwietnia (piątek) 2024 r.

Miejsce i data

Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, 19 kwietnia (piątek) 2024 r.

Przedmiot

„Bo nadmiar światła umniejsza istnienia” napisał Czesław Miłosz w swojej powieści „Dolina Issy” wydanej po raz pierwszy w 1955 roku w Paryżu. Chociaż słowa Noblisty zostały przelane na papier w zupełnie innym kontekście, to są adekwatne do jednego z poważniejszych wyzwań środowiskowych, z którym przychodzi się mierzyć współczesnym. Zanieczyszczenie światłem. Pojęcie wciąż nie do końca „odkryte” i „przyswojone” przez społeczeństwo, decydentów i pracowników administracji publicznej. Sztuczne światło to przecież jedna z najważniejszych zdobyczy cywilizacji, która na trwale zmieniła dzieje ludzkości. Okazuje się jednak, że z tego dobrodziejstwa powinniśmy korzystać w sposób świadomy, przemyślany i zaplanowany.

Zanieczyszczenie światłem to wszelkie skutki światła pochodzenia antropogenicznego, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, różnorodność biologiczną, klimat, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także pozbawiają ludzkość dostępu do naturalnie ciemnego i rozgwieżdżonego nieba. Głównym źródłem problemu jest niekontrolowana i nadmierna emisja światła z urządzeń zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej. W polskim systemie prawnym brakuje kompleksowych rozwiązań, które z jednej strony umożliwiałyby zaspokajanie potrzeb ludzi związanych z zewnętrznym oświetleniem elektrycznym (użytkowych, estetycznych, gospodarczych, itp.), a z drugiej strony zapewniałyby ochronę zdrowia, środowiska i przyrody przed negatywnym wpływem nadmiernej i niekontrolowanej emisji sztucznego światła.

Celem konferencji jest konceptualizacja polityki zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego – propozycja „umocowania” jej w systemie prawnym, w tym planistycznym, a także popularyzacji zagadnienia w środowisku samorządowym i eksperckim. Pokłosiem konferencji będzie publikacja.

Informacje

  • Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w II połowie lutego.
  • Propozycje referatów można zgłaszać do dnia 23 lutego 2024 r. na adres: katarzyna.anna.szlachetko@gmail.com
  • Opłata konferencyjna: 100,00 złotych
  • Nr rachunku bankowego: 74 2030 0045 1110 0000 0403 7950
  • W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem “ZK 2.0”.

Program

Do pobrania: PROGRAM-ZK-2.0.pdf (5 pobrań )

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Irena Lipowicz – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; w latach 2010- 2015 Rzecznik Praw Obywatelskich

Prof. dr hab. Tomasz Bąkowski  – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; od 2022 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean – prof. dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Mieczysław Kunz, prof. UMK – kierownik Katedry Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Katarzyna Szlachetko  – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; od 2021 r. kierownik programu badawczego ‘Good Light Law’ przy Instytucie Metropolitalnym

Organizatorzy

  • Instytut Metropolitalny
    Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Więcej informacji:

Konferencja naukowa pt.: „Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego. Aspekty prawne, polityczne, środowiskowe i techniczne” | Instytut Metropolitalny (im.edu.pl)