W piątek, 8 grudnia 2023 r. Jolanta Mrozek – Kwiatkowska, menedżerka projektów CZRUG wzięła udział w konferencji podsumowującej realizację projektu SPEKTRUM na zaproszenie Agencji Rozwoju Pomorza. Wydarzenie odbyło się w Gdańsku w hotelu Progres Event & Conference.

Fot. ARP

Projekt jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

SPEKTRUM to pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu otrzymały dofinansowanie na zakup specjalistycznych usług doradczych. Konferencja była również kolejną okazją do nawiązania kontaktów z otoczeniem społeczno- gospodarczym Pomorza.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Dorota Wellman oraz Greg Albrecht.