Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego „Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki: MARPOL – 50 lat i co dalej?”, która odbędzie się 20 kwietnia 2023 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG.

Konferencja organizowana jest przez Katedrę Prawa Morskiego WPiA UG, Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk. Zanieczyszczanie morza jest problemem globalnym. W praktyce skuteczne zapobieganie zanieczyszczaniu morza wymaga stosowania standardów prewencyjnych, które zawiera Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – MARPOL (MARinePOLlution). Celem MARPOL jest prewencja, ograniczenie oraz wyeliminowanie zanieczyszczeń dostających się do morza i do powietrza ze statków morskich w wyniku zrzutu substancji szkodliwych podczas normalnej eksploatacji statków, jak również zanieczyszczeń przypadkowych, takich jak: oleje, substancje szkodliwe przewożone luzem, szkodliwe substancje w opakowaniach, ścieki, śmieci i zanieczyszczenia powietrza.

Na XI OKPM podejmiemy dyskusję o znaczeniu MARPOL jako konwencyjnego narzędzia zarządzania zanieczyszczeniami ze statków we współczesnej żegludze morskiej oraz jej roli w przyszłości w kontekście ochrony środowiska, w tym środowiska morskiego, czyli Oceanu Światowego, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Wszelkie informacje dotyczące Konferencji, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.prawo-morskie.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja jest możliwa do 14 kwietnia 2023 r.

Tegorocznej edycji konferencji towarzyszy Panel młodych naukowców oraz międzynarodowe seminarium “Roman Maritime Law”. Obydwa te wydarzenia odbędą się dzień wcześniej tj. 19 kwietnia 2023 r.