Zapraszamy studentów i doktorantów GUMed, PG i UG do udziału w konkursie „Energia przyszłości”, gdzie wygrać można do 30 tys. zł na realizację projektu. Tematyka konkursu to innowacyjne rozwiązania w dziedzinie energetyki, a formę pracy konkursowej uczestnicy wybierają sami!  

Konkurs „Energia przyszłości” to inicjatywa promująca innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii, skierowana do studentów i doktorantów FarU. Celem konkursu jest dofinansowanie realizacji projektów ukierunkowanych na szeroko pojętą ideę „energii przyszłości”, popularyzację wiedzy z zakresu zrównoważonej energii, ale też promowanie międzyuczelnianej współpracy członków społeczności tworzących Uczelnie Fahrenheita. Zgłoszenia zespołów przyjmujemy do 31 maja br. Partnerem konkursu jest firma Aramco.

Na czym polega konkurs? 

W ramach konkursu zespoły reprezentowane przez studentów i/lub doktorantów FarU mogą zgłosić projekt wybierając z trzech kategorii:

  • Prototyp innowacyjnego urządzenia;
  • Film promujący rozwiązania w zakresie zrównoważonej energii (w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej);
  • Kampania informacyjno-edukacyjna mająca na celu upowszechnianie wśród studentów wiedzy w zakresie paliw przyszłości oraz odnawialnej energii.

W każdej kategorii Kapituła Konkursu wybierze do trzech projektów, na które zostanie przyznane dofinansowanie na realizację, a budżet jest zależny od kategorii i wynosi:

  • do 30 000- zł w przypadku kategorii I „prototyp”,
  • do 4 000,- zł w przypadku kategorii II „film”,
  • do 20 000,- zł w kategorii III „kampania informacyjno-edukacyjna”.

Jak wziąć udział? 

Po zapoznaniu się z Regulaminem konkursu należy zorganizować zespół, który może składać się z maksymalnie 6 osób. Warto pamiętać, że w zespole muszą znaleźć się co najmniej dwie osoby pochodzące z różnych uczelni tworzących Uczelnie Fahrenheita: GUMed, PG lub UG. Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

Co można wygrać?  

Nagroda główna to wyjazd na zagraniczną konferencję poświęconą tematyce zrównoważonej energii! Zwycięskie zespoły otrzymają również wspomniane dofinansowanie na realizację swoich projektów. Co więcej, projekty, które zakwalifikowały się do realizacji, będą promowane w kanałach komunikacji Uczelni Fahrenheita.

Deadline

Termin zakończenia składania aplikacji zbliża się wielkimi krokami! Udział w konkursie można zgłosić najpóźniej do 31 maja br.

Uczelnie Fahrenheita