Komisja konkursowa przyznała nagrody dla dwóch najciekawszych koncepcji przedstawionych przez koła naukowe:

1. Organizacja infrastruktury rowerowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego – koło naukowe Bałkanika, Wydział Nauk Społecznych

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie bądź uzupełnienie infrastruktury rowerowej na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. W projekcie wskazano, że przy niektórych budynkach brakuje zarówno stojaków rowerowych, jak i stacji napraw rowerowych, w których użytkownicy jednośladów mogliby dokonać podstawowych napraw lub napompować opony. Wiele osób korzysta z transportu rowerowego niezależnie od pory roku, również w chłodniejsze lub deszczowe dni, a zatem umieszczenie na kampusie zadaszonych oraz monitorowanych stanowisk dla rowerów jest bardzo istotne z punktu widzenia rowerzystów.

2. Zrównoważony rozwój też się opłaca – koło naukowe Inwestor, Wydział Zarządzania

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy o inwestycjach przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju jednostek sektora publicznego i prywatnego. Projekt zakłada zorganizowanie cyklu seminariów, mających uświadomić słuchaczom, czym jest zrównoważony rozwój, dlaczego jest ważny i jak można zaangażować się w realizację tej idei za pomocą szeroko pojętych inwestycji. Zakres każdego seminarium będzie przygotowany z uwzględnieniem celów zrównoważonego rozwoju, zasad inwestowania oraz zgodnie z Agendą 2030. Grupą docelową przedsięwzięcia są studenci Uniwersytetu Gdańskiego oraz zainteresowani członkowie społeczności akademickiej. W seminariach wezmą udział przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Każde koło naukowe otrzymało 3000 zł nagrody pieniężnej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizatorem konkursu był dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia we współpracy z Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG (CZRUG), Parlamentem Studentów oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Konkurs objął patronatem Rektor UG, prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

[KS]