14.01.2022 roku odbyła się inauguracja Programu Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju. 

W spotkaniu uczestniczyły: dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG, Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Filologicznego, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju, dr Irena Chawrilska, koordynatorka Programu Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju. W ramach wydarzenia dr Martyna Wielewska-Baka zainicjowała dyskusję Humanistyka (dla) zrównoważonego rozwoju, w której udział wzięły: prof. dr hab. Beata Możejko z Wydziału Historycznegodr Monika Żółkoś z Wydziału Filologicznego. 

Program Kulturalnie o zrównoważonym rozwoju jest jednym z ośmiu, które proponuje Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Programu podejmujemy krytyczny namysł nad rolą kultury we wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu w działania kulturowe możliwy jest bowiem udział jej uczestników w kształtowaniu systemów znaczeń w społeczeństwie oraz wchodzenie w dialog z różnymi światopoglądami, wartościami i zjawiskami kulturowymi przemawiającymi do szerokiego grona odbiorców. 

Chcemy zaprosić społeczność akademicką do wspólnej dyskusji w ramach spotkań dotyczących problemów globalnych, omawianych z perspektywy humanistycznego namysłu nad konsumpcją, zmianami klimatycznymi czy petrokulturą oraz współtworzenia półki z książkami i pracy nad blogiem na stronie czrug.ug.edu.pl. 

Program zakłada również badania naukowe, które koncentrują się wokół analizy dyskursów dotyczących kultury dla zrównoważonego rozwoju. Jest on ściśle powiązany z Programem Badania i projekty, Programem Współpracy międzynarodowej i Programem stażowym. 

Dyskusja otwierająca odnosiła się do deklaracji UNESCO, która określiła kulturę czwartym filarem i kluczową strategią wdrażania Agendy 2030. Uczestnikami kolejnych dyskusji będą: akademicy, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci oraz licealistki i licealiści. Mamy nadzieję, że uda się nam stworzyć platformę wymiany myśli wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Już dziś zapraszamy na pierwsze ze spotkań, które odbędzie się osiemnastego marca.

Niebawem na naszej stronie internetowej ukaże się filmowa relacja z wydarzenia.